De Geünieerde Loge van Theosofen beschikt over een uitgebreide bibliotheek. De meeste boeken ervan kunnen worden geleend of/en liggen ter inzage. De bibliotheek weerspiegelt de geschiedenis van de Theosofische beweging en van onze loge. Veel boeken werden in de loop van de tijd aangekocht of via schenkingen verkregen.

 

Deze waardevolle boeken zijn ook een poging van de loge om haar opdracht uit te voeren:
Naast het vormen van een kern van universele broederschap en het bewaren van de authentieke theosofie, zijn de studie van religies en wetenschappen en het onderzoek naar de verborgen mysteriën van de natuur en de mens een van de doelstellingen die we nastreven. Onze bibliotheek is een handig instrument om deze doelstellingen vorm te geven. Op bijgaande foto’s kun je onze kasten bekijken en tijdens de voordrachten op zondag kun je ervoor of erna een boek inkijken en laten registreren om mee te nemen.
Eventueel kan een bezoekafspraak worden gemaakt.


We beschikken over literatuur van de volgende onderwerpen:
1. THEOSOFIE
2. OOSTERSE WIJSHEID
3. WESTERSE WIJSHEID
4. JUDAICA
5. ISLAM
6. BAHAÍ
7. WETENSCHAP
8. PARAWETENSCHAPPEN
9. PSYCHOLOGIE
10. GENEESKUNDE


Diverse onderverdelingen daarvan zijn:
1 THEOSOFIE
1.1 H.P. Blavatsky: leven en werk
1.2 W.Q. Judge

1.3 R. Crosbie
1.4 B.P. Wadia en S. Wadia
1.5 Mahatma’s
1.6 Oudere theosofische auteurs
1.7 Theosofische geschiedenis
1.8 Neotheosofie
1.9 Theosofische thema’s


2 OOSTERSE WIJSHEID
2.1 Algemeen
2.2 Hindoeïsme
2.2.1 Basisteksten, inleidingen
2.2.2 Vedanta
2.2.3 Sankhya en andere
2.2.4 Yoga
2.2.5 Modern hindoeïsme
2.3 Boeddhisme
2.3.1 Basisteksten, inleidingen
2.3.2 Tibetaans boeddhisme
2.3.3 Zen
2.4 Taoïsme
2.5 Confucianisme


3 WESTERSE WIJSHEID
3.1 Algemeen
3.2 Mysteriescholen

3.3 Pythagoras
3.4 Plato
3.5 Aristoteles
3.6 Stoa
3.7 Gnosticisme
3.8 Neoplatonisme
3.9 Hermetica
3.10 Alchemie, magie
3.11 Modern esoterisme
3.12 Rozenkruisers, Manly P. Hall, Vrijmetselarij
3.13 Astrologie
3.14 Tarot
3.15 Christelijke denkers en mystici
3.16 Christelijke theosofie en esoterie
3.17 Westerse filosofen


4 JUDAICA en KABALLA


5 ISLAM

5.1 Islamitische mystiek en soefisme
5.2 Algemeen


6 BAHA’I


7 WETENSCHAP


8 PARAWETENSCHAPPEN

 


9 PSYCHOLOGIE


10 GENEESKUNDE