Planning Studiebijeenkomsten

Weekdag Tijdstip Activiteit Informatie
Maandag (oneven weeknummers) 19.00u tot 20.45u Studiegroep Brabant Klik hier voor meer info
Woensdag 14.30u tot 16.00u Studies in 'De Geheime Leer' Deel I van H.P. Blavatsky. Start Nieuwe Seizoen: 1e woensdag van september Klik hier voor meer info
Zoomlink met wachtwoord "studies"
Woensdag (eerste van de maand) 19.30u tot 20.45u Algemene vragen en antwoorden. Klik hier voor meer info
Zoomlink met wachtwoord "vragen"
Woensdag (overige woensdagen) 19.30u tot 20.45u Studieklas Toelichting Bhagavad Gita door W.Q. Judge en Robert Crosbie en Brieven die me hebben geholpen van W.Q.Judge.
Klik hier voor meer info
Zoomlink met wachtwoord "brieven"
Zondag (tweemaal per maand) 11.00u tot 12.15u Klik hier voor meer info
Zoomlink met wachtwoord "theosofie"

Voordrachten

Tweemaal per maand, van september tot en met mei, vindt er in de G.L.T. Antwerpen een openbare voordracht plaats van 11u tot +/- 12u00.

Voordrachten kunnen fysiek worden bijgewoond in ons studielokaal te Deurne of/en worden gevolgd via Zoom-links te vinden bij het onderwerp.
Indien u niet in beeld wenst te komen, gelieve dan uw camera af te zetten bij het inloggen/beluisteren.

Elke voordracht kan worden herbeluisterd op YouTube via het middelste icoon op de balk onderaan.

Datum Voordrachten Voorjaar 2024
14/01 De mozaïsche en de theosofische traditie
28/01 Wie zijn de Meesters van de Theosofie?
11/02 De hulp van de Meesters aan de mensheid
25/02 De “zelfopgelegde en zelfuitgedachte pogingen”; het dagelijks leven van de theosoof
10/03 De zielenreis van Hercules
24/03 Wat de kleine Johannes (van F. Van Eeden) ons zegt
14/04 Het Theosofisch Pad
28/04 De levensfilosofie achter het Parsifal-verhaal
12/05 Antieke mysteriën
26/05 Lama Tsong Kha Pa, kroonjuweel van de wijzen in het land van de sneeuwbergen