"Ik zou nooit de minste angst of wanhoop over me laten komen, maar als ik door de mist de weg of het doel niet kan zien, zou ik gewoon gaan zitten en wachten. Ik zou niet toestaan dat de mist mij liet denken dat er geen weg is en dat ik niet verder kan gaan. De mist zal optrekken. "


Willian Quan Judge wordt geboren in Dublin 13 april 1851. Hij verliest heel jong zijn moeder en dertien jaar later besluit zijn vader om naar New York te emigreren.

Daar ontmoet hij in 1875 Helena Petrovna Blavatsky. Zij beschrijft het later als een bijzonder moment, ze herkenden elkaar meteen.

In datzelfde jaar is hij medestichter van de Theosophical Society samen met H.P. Blavatsky en H.S.Olcott. en de daaropvolgende 20 jaar werkt hij onophoudelijk voor de doeleinden van de Society.

Hij geeft nooit de moed op en in de beginperiode toen hij voordrachten gaf en er kwam geen publiek, sprak hij voor een lege zaal.

Hij richt het tijdschrift “ The Path” op . Overdag werkt hij als advocaat en 's nachts schrijft hij verscheidene artikelen, voor onder andere het tijdschrift ‘The Path’, onder verschillende pseudoniemen, zoals Eusebio Urban, Willian Brehon, Hadji Erinn, Albertus, American Mystic, Rodriguez Undanio en zo meer.

Hij beschikte over het talent om moeilijke filosofische onderwerpen in een begrijpelijke taal om te zetten. Zo krijgen ze waarde voor iedereen in het dagelijks leven.

Tegen het einde van zijn leven waren er onder zijn bezielende leiding en inspiratie meer dan 100 afdelingen van de T.S. opgericht.

Jaren van onophoudelijke arbeid en de gevolgen van de Chagres-koorts, een soort malaria, eisen tenslotte hun tol.

William Quan Judge sterft op 21 maart 1896
Zijn laatste woorden waren :
“Laat er kalmte zijn, hou vol, haast u niet”