In Het Begin - Robert Crosbie

In 1909 werd de Geünieerde Loge van Theosofen (G.L.T.) gesticht door Robert Crosbie.

Het is dankzij zijn werk, inzet en vooral levenservaring dat de GLT ontstond. Hij zag dit organisme als “een naam gegeven aan zekere principes en ideeën.” Met citaten en uitspraken van zowel mevrouw Blavatsky als de heer Judge schreef hij de beginselverklaring waarin hij de belangrijkste principes en doelstellingen van de moderne Theosofische beweging incorporeerde.

De voornaamste en belangrijkste lering daarin vormen eenheid en broederschap die als een rode draad door al onze activiteiten heenloopt. Een prachtige hulp bij het bestuderen van de beginselverklaring vormen de reeks brieven ‘In het begin’ die in de Friendly Philosopher kunnen worden teruggevonden. Deze veertien brieven werden in het Nederlands vertaald en kunnen op onze website worden geraadpleegd.

De brieven

Robert Crosbie - In het begin - Brief 1 & 2
PDF – 140,4 KB
Robert Crosbie - In het begin - Brief 3 & 4
PDF – 175,5 KB
Robert Crosbie - In het begin - Brief 5 & 6
PDF – 244,5 KB
Robert Crosbie - In het begin - Brief 7
PDF – 197,6 KB
Robert Crosbie - In het begin - Brief 8 & 9
PDF – 231,4 KB
Robert Crosbie - In het begin - Brief 10 & 11
PDF – 243,7 KB
Robert Crosbie - In Het Begin - Brief 12
PDF – 344,6 KB
Robert Crosbie - In Het Begin - Brief 13
Word – 32,0 KB
Robert Crosbie - In Het Begin - Brief 14
Word – 108,5 KB