Dit zal ons redden van mentale duisternis: iedere dag en in alle omstandigheden vertrouwen in het beoefenen van de eigen kracht en verantwoordelijkheid, om de gewoonte te verkrijgen om vanuit het innerlijk centrum te bewegen, om het vermogen tot zelfbeschikking te activeren; om gebruik te maken van de wilskracht om te denken en te redeneren, om te voelen en de verbeelding te laten werken en om tenslotte tot handelen over te gaan.


Bahman Pestonji Wadia wordt op 8 oktober 1881 in Mumbai geboren als oudste van een gezin van vijf. Via zijn vader maakt hij kennis met zijn oom die lid is van de Theosophical Society in Bombay . Hij sluit aan bij de Bombay Branch.
Later wordt hij actief in Adyar, en nog later in Madras, waar hij verblijft en werkt. In Adyar richt hij de eerste bekende vakbond in de Indiase arbeidsgeschiedenis op. In 1919 gaat hij naar het buitenland om een conferentie over de vakbeweging bij te wonen.

Ook hij wordt, zoals Robert Crosbie, geconfronteerd met de manier waar er in de TS wordt afgeweken van de originele leringen. Hij ziet al enige tijd het verschil tussen zijn eigen ´terug naar Blavatsky´-denken en wat er in werkelijkheid gebeurt in Adyar en daarom neemt hij ontslag in 1922.

Vanaf 1922 tot 1928 reist Wadia door de Verenigde Staten en komt in contact met de United Lodge of Theosophists, opgericht door de heer Robert Crosbie. Zijn beslissing hieraan mee te werken is snel genomen. 

Hij is betrokken bij de oprichting van U.L.T.-centra in New York, Philadelphia en Washington D.C.
In 1925 worden plannen gemaakt om een fotografische facsimile van de originele uitgave van De Geheime Leer uit te geven. In dat jaar is hij betrokken bij de stichting van een U.L.T.-centrum in Londen.

Hij trouwt in die periode met Sophia Wadia. Ze bezoeken Europa en stichten samen verschillende U.L.T.-centra. Ze keren terug naar India en ook daar worden verscheidene U.L.T.- centra geopend.
Onder zijn impuls worden U.L.T. Theosofische Studieklassen opgericht in Calcutta in het Oosten, en Delhi in het Noorden, tot Madras in het Zuiden.

Op 17 november 1930, een jaar na de oprichting van het eerste U.L.T.-centrum in Bombay, wordt een Bulletin uitgegeven onder de titel The Theosophical Movement. Daarin waren alle artikelen ongesigneerd om de aandacht te vestigen op de inhoud en niet op personen. De originele artikelen van H.P. Blavatsky en W.Q. Judge worden beschikbaar gesteld door herdruk, dit was belangrijk omdat de originele literatuur nog nauwelijks werd gelezen. Dit magazine wordt nog steeds uitgegeven.  

In 1945 wordt het Indian Institute of Culture in Bangalore, het huidige The Indian Institute of World Culture, opgericht.
Het heeft als voornaamste doel het bevorderen van interculturele uitwisseling en universele broederschap zonder enig onderscheid. Vandaag de dag is het een prominent herkenningspunt in Bangalore; de weg waaraan het is gelegen heeft na het overlijden van de oprichter de naam Shri B. P. Wadia Road gekregen.

Op 20 augustus 1958 overlijdt Shri B. P. Wadia in Bangalore, een paar dagen nadat zijn aangrijpende toespraak getiteld ‘Our Soul’s Need’ was uitgesproken in het Indian Institute of World Culture, dat het ook publiceerde.

Theodore Leslie Crombie zei daarover:  "Zo eindigde een leven van onbaatzuchtige dienstbaarheid. Zijn enorme inzicht, zijn moed en de breedte van zijn geest maakten hem tot een bouwer van die dingen in het leven die fundamenteel zijn voor het ware leven. Hij was een voorbeeld voor iedereen, van hoe het leven zou moeten zijn. Zijn medelevend hart, zijn uiterste toewijding aan het werk dat hij op zich had genomen, zijn zelfopoffering in tijd, energie en geld, maakten zijn leven tot een monument van kracht voor degenen die hem persoonlijk kenden, en het werk dat hij deed heeft talloze mensen over de hele wereld geïnspireerd en zal dat blijven doen in hun strijd door het leven."


Zie ook: B.P.Wadia, a Life of Service To Mankind-Dallas-_B.P.-Wadia-aLive-PDF-Of-Service-to-Mankind-_.pdf