Theosophical Articles - Helena Petrovna Blavatsky

Uit onze zusterloge van Londen ontvingen we het volgende bericht, met bijlage:

Dear friends,

Here is the last of the three volumes of HPB’s Theosophical Articles in Word, with the two earlier ones, do forward them to others who may use them.

Our appreciative thanks to the volunteer who did the scanning and proof reading for these, the two volumes of WQJ's articles and others. 

With warm fraternal good wishes,

The United Lodge of Theosophists
London UK


Lieve vrienden,

 

Hier is het laatste van de drie delen van H.P.B.'s Theosofische Artikelen in Word; stuur ze samen met de twee eerdere door naar anderen die ze kunnen gebruiken.

Onze dank gaat uit naar de vrijwilliger die het scannen en proeflezen voor deze, de twee delen van W.Q.J.'s artikelen en andere heeft gedaan.

Met warme broederlijke goede wensen,

 

De Geünieerde Loge van Theosofen

London, Verenigd Koninkrijk

De artikelen

HPB Theosophical Articles Vol 1
Word – 1,0 MB
HPB Theosophical Articles Vol 2
Word – 814,1 KB
HPB Theosophical Articles Vol 3
Word – 1,3 MB