W.Q. Judge - Theosofische inzichten

W. Q. Judge - Theosofische Inzichten
PDF – 5,8 MB

Het glossarium van de Stem van de Stilte werd door een medestudent vertaald in het Duits.

H.P.Blavatsky - Die Stimme Der Stille
PDF – 625,5 KB

Robert Crosbie - The Friendly Philosopher

 

R. Crosbie - The Friendly Philosopher
PDF – 2,5 MB

Answers To Questions On The Ocean Of Theosophy Crosbie
PDF – 1,2 MB 147 downloads

Voice of the Silence  - Engelstalig

The Voice Of The Silence
PDF – 514,4 KB

Glossary Voice of the Silence  - Engelstalig           

Glossary The Voice Of The Silence
PDF – 512,8 KB

Studies in the Ocean of Theosophy - Engelstalig

De Oceaan van Theosofie wordt wel gezien als een ‘uittreksel van de Geheime Leer’. We plaatsen
een prachtige compilatie van artikelen die in het Engelse tijdschrift THEOSOPHY zijn verschenen.
Voor vertaling raden we DeepL Translate aan, een bruikbare vertaalsite, die toch nog wel wat eigen
inzicht in de taal vereist.


We wensen jullie veel lees- en studieplezier toe!

STUDIES IN THE OCEAN OF THEOSOPHY Theosophy Magazine
Word – 191,6 KB

We hebben het genoegen bijgaand werk te plaatsen van John Garrigues een voormalig medewerker van de Geünieerde Loge van Theosofen te Los Angeles.

Het kwam tot stand tijdens klassen in de Oceaan van Theosofie van W.Q. Judge die in de G.L.T. te L.A. werden gehouden.

      
We hopen dat dit een welkome aanvulling kan zijn bij onze eigen studie in 'de Oceaan'.

Deze kopie is helaas alleen in het Engels beschikbaar.


In het begin vind je ook de Engelstalige Beginselverklaring, het enige document dat in de G.L.T.'s als leidraad bij het theosofisch werk wordt gehanteerd.

Point Out The Way
Word – 929,4 KB