Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen

12/12: MEditatie op het hoger zelf

Over het onderwerp meditatie heeft iedereen terecht zijn eigen mening, en dat is ook logisch want je zou kunnen zeggen dat meditatie een ander woord is voor datgene wat in de beginselverklaring van de Geünieerde Loge van Theosofen (GLT) omschreven staat als ‘een zich steeds beter bewust worden van het Zelf: een diepere overtuiging van Universele Broederschap’. En…, dit is natuurlijk tevens ook uiteindelijk het doel van elke levend wezen, theosoof of niet.

Maar als we even een opdeling maken van de wijzen waarop je naar meditatie kan kijken, dan zou je dit op de volgende wijze kunnen doen:

Lees meer


26/12 GEEN VOORDRACHT: Kerstfeest

Wanneer onze gedachten naar het Kerstfeest uit­gaan, dienen we de gebeurtenis die wordt gevierd goed te begrijpen. De neiging bestaat om het als een bijzondere geboorte van de ‘enige zoon van God’ of om het als een psychologische gebeurtenis te beschouwen. Veel van de waarde van de les die kan worden geleerd, gaat voor ons verloren omdat soms aan tradi­tionele feiten, die in verband staan met de geboorte van het kind Jezus, wordt voorbijgegaan, en men zich louter concentreert op het begrip van de geboorte van de Christusgeest in ons.
Lees meer