Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen

09/10: What happens when we die

In de filmvoorstelling: ‘Wat gebeurt er wanneer we sterven’, wordt een overzicht gegeven van de toestanden na de dood volgens de theosofie.
De presentatie heeft Nederlandse ondertiteling.

Het universum bestaat ten behoeve van de ziel, en ons aardse bestaan is slechts één fase van ons ononderbroken bewustzijn. Zo gaan we bij de dood, wanneer we het lichaam verlaten, over in een toestand die een tijdje lijkt op de droomtoestand en gaan dan over in het volle genot van een zelfbewust subjectief bestaan dat voor zichzelf zijn eigen omgeving schept met al diegenen die hij/zij tijdens het laatst geleefde leven heeft liefgehad.

Deze staat wordt Devachan genoemd. Wanneer we het lichaam verlaten, dragen we alles met ons mee wat we hebben gevoeld, waarvan we hebben gehouden.
In Devachan is er alleen ruimte voor het Ware, het Goede en het Schone.

 

Vrij naar Robert Crosbie uit ‘The friendly philosopher’


23/10: Nabespreking en vragen over thema ‘toestanden na de dood’

Na het bekijken van de film: ‘Wat gebeurt er wanneer we sterven?”, gaan we in op de vragen over het stervensproces en de periode daarna.

De theosofie leert ons dat we na het achterlaten van het lichaam verschillende bewustzijnstoestanden doorlopen.

Ook het onderwerp van Nabij de Dood Ervaringen leunt hier tegenaan.

In het boek “Eindeloos bewustzijn” schrijft de cardioloog Pim Van Lommel: ”Het is een authentieke ervaring, niet te herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort; een NDE verandert mensen blijvend.”

 

Moesten meer mensen deze feiten kennen en bovendien overtuigd zijn van reïncarnatie, dan zou onze wereld er heel anders kunnen uitzien…