Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen

12/05: Antieke mysteriën

Mysteriën zijn esoterische leringen waarin men wordt ingewijd, en ook de vereniging, de broederschap waartoe men dan behoort. Zij maken deel uit van de theosofische beweging, ze zijn aanwezig in de oorspronkelijke en in de traditionele theosofie, en ook in de moderne theosofische boodschap van HPB.

 

Aan het einde van de 19de eeuw begonnen classici, filologen, historici en archeologen, hun aandacht te richten op de hellenistische, Griekse en oosterse mysteriën, toen meestal mysteriegodsdiensten genoemd. Als inleiding tot een dieper inzicht is het noodzakelijk een overzicht te geven van de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek.

Als men vandaag een definitie zou moeten geven van die mysteriën, zou men kunnen zeggen: Mysteriën waren inwijdingsrituelen, met een persoonlijk, vrijwillig en geheim karakter, die streefden naar een transformatie van de geestestoestand door de ervaring van het sacrale, de goddelijke wereld.

 


24/05: Tsong Khapa

Een hymne op deze grote Tibetaanse Dharma Meester van Rendawa Zhonu Lodro:

"Avalokiteshvara, kostbare schat van oneindige Liefde,

Manjushri, Heer van het zwaard van Kennis, Vajrapani, Transformeerder van demonische Krachten,

Oh Je Tsong Khapa, Losang Drakpa, kroonjuweel van de wijzen van de sneeuwwitte bergen,

Nederig vraag ik uw zegen voor alle wezens."

Tsong Khapa is een incarnatie van Amida-Boeddha. Hij leefde van 1357 tot 1419. Deze incarnatie had de opdracht om de ontaarding van de Dharma in Tibet een halt toe te roepen. 

Daarvoor studeerde Tsong Khapa  bij vele leraren uit alle Tibetaanse tradities en hervormde hij het Tibetaans Boeddhisme. Hij was de grondlegger van de kloosterorde Gelug, de Geelkappen, waarvan de huidige veertiende Dalai Lama het wereldse hoofd is en de Panchen Lama het spirituele hoofd.

Tsong Khapa schreef vele boeken, waaronder de Lam Rim, de Stadia op het Pad naar Verlichting, een bondige samenvatting van de boeddhistische weg naar verlossing, door hem gedistilleerd uit de kennis en wijsheid van de verschillende Tibetaanse tradities van de Nyingma, Kagyü, Sakya en Jonang.