Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen

14/04: HET THEOSOFISCHE PAD

Het theosofisch pad is hetzelfde pad dat werd gezocht door mensen in verschillende religies door de eeuwen heen, door joden, christenen, moslims en boeddhisten. Sommige mensen noemen het, het pad naar de hemel, of nirvana. Jezus heeft het beschreven als een smal, moeilijk en recht pad. Boeddha bedacht dat het pad, het edele viervoudige pad is, waartoe we de ellende van het aardse bestaan kunnen overwinnen. 

Wijsheid is ver zoek in ons huidige tijdperk. Tijden veranderen, maar menselijke eigenschappen blijven hetzelfde.

Kijk naar de oorlogen die plaatsvinden overal op de wereld. Als wijsheid zal verdwijnen van de aardbodem zal het bij niemand opvallen. Wijsheid is kennis van de eenheid van alles in het heelal, en men moet er naar handelen.

Het theosofische pad is er één van wijsheid en kennis, een menselijk pad van liefde en mededogen. Het pad is niet idealistisch maar praktisch. Een van onbeschrijfelijke verheerlijking.


28/04: De levensfilosofie achter het Parsifal-verhaal

Parsifal is het hoofdpersonage van de opera gecomponeerd door Richard Wagner.

Het is het verhaal van de zoektocht naar de heilige Graal. De Graallegende kan beschouwd worden als een allegorie van het Pad van discipelschap en Inwijding.

De Graal is een heilig voorwerp dat vanaf de twaalfde eeuw als motief dient in verschillende versies van de middeleeuwse Arthurlegende. Verschillende van deze legendes draaien om de Graal als een wonderbaarlijke beker, die met het Laatste Avondmaal van Jezus in verband wordt gebracht en het verhaal van de ridders op een queeste naar deze Graal en daarmee naar verlossing. Er zijn ook varianten waarin het een steen is of een schaal.

De belangrijkste graalromans werden geschreven in de tweede helft van de twaalfde en de dertiende eeuw. Volgens de legende raadpleegde Wagner: Perceval le Galois of Contes de Grail van Chrétien de Troyes (1190) en epische gedicht Parzifal Wolfram von Eschenbach rond 1205.

Het Graalverhaal, is het drama en de zoektocht van de menselijke ziel.