Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen

12/02: Evolutie, een dans of een slagveld?

Alles beweegt en evolueert, niets staat stil in dit Universum. We evolueren van de Eenheid naar de verscheidenheid en opnieuw naar de Eenheid, mét de opgedane ervaring.


We kunnen in onze samenleving zorgen dat iedereen een beter leven heeft, meer geld, een groter huis en gezonder eten. Wat zeker belangrijk is. Maar is dat voldoende?

Lees meer


26/02: W.Q. Judge, een theosofisch leraar

Wiliam Quan Judge was een directe medewerker van H.P.B.
De Geheime leer die zij schreef is geen gemakkelijke literatuur, maar Judge slaagde erin de verschillende leringen op een verstaanbare en compacte manier weer te geven in ‘de Oceaan van Theosofie’. Dit boek is beslist een aanrader om de studie van de theosofie mee aan te vangen.
In het eerste hoofdstuk lezen we over het bestaan van Meesters van Wijsheid, Mahatma’s, leraren.

Voor ons is W.Q Judge samen met H.P.B. een belangrijk leraar. De leerling heeft een spirituele leraar nodig.

De leraar is aanwezig in zijn geschriften; wie een spiritueel geïnspireerd boek leest komt in aanraking met het magnetisme van de schrijver, je leest geen boek, je raakt het wezen aan.