Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen

Wegens Corona gaan onze voordrachten online door. Meer info onder "Activiteiten".

12/09: Theosofie en dogmatisme

Een dogma is iets dat je moet aannemen en er valt niet over te discuteren.

HPB schrijft in ‘Vijf boodschappen aan de Amerikaanse theosofen’: “orthodoxie in theosofie is niet mogelijk, noch wenselijk. Het is verscheidenheid van mening, binnen zekere grenzen, die ons (de Theosophical Society) als lichaam levend en gezond houdt.”

In de Geünieerde Loge van Theosofen houden we ons aan de authentieke theosofie die we vinden in de geschriften van HPB en W.Q. Judge.

Ons begrip ervan is persoonlijk. We lezen wat er staat, maar het blijft voor interpretatie vatbaar. Vandaar dat er meningsverschillen kunnen ontstaan.

We zijn dus niet dogmatisch, niet orthodox in de zin dat we denken dat we de waarheid in pacht hebben, maar verdraagzaam.


26/09; De dynamiek van theosofie

Dynamisch betekent dat iets levend, veranderend en evoluerend is. De Theosofie is geen statische, geen rigide leer of filosofie. Zij is levend en is altijd levend geweest. Daarvan zijn er heel wat getuigen, cfr. onze Gele Reeks. In die reeks worden een aantal grote filosofische en religieuze figuren besproken zoals Simon Magus, Plotinus, Hepatia e.a. Veel andere grote namen komen we in ons studiemateriaal tegen waaronder Plato, Jacob Boehme en Gautama Boeddha. Nu lijkt het contradictorisch als we in de literatuur lezen dat we als leerling-theosoof de Theosofie levend moeten maken. Is dit niet vreemd? Wat wordt daar dan mee bedoeld? We zullen hier dieper op ingaan waarbij o.a. facetten als studie en toepassing, transformatie en dergelijke aan bod komen. Het zal duidelijk worden dat Theosofie niet een woord is, maar eerder een werkwoord.