Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen

13/11: De heiligheid van het leven

Deze titel klinkt misschien vreemd. Maar: kijk om je heen, en onvermijdelijk moet je tot de vaststelling komen dat het leven niet door ieder mens als heilig wordt beschouwd. De meeste mensen zijn dit compleet vergeten en leven er niet meer naar.

Lees meer


27/11: Hart, Hoofd en Handen

Hart, hoofd en handen zijn de instrumenten waarmee we interactie aangaan zowel in het eigen innerlijk als met de omgeving om ons heen.

Door een harmonieuze samenwerking van deze drie kunnen we een levenswijze realiseren die uitgaat van een ethischer en altruïstischer manier van in het leven staan.

Er wordt in de Wijsheidsreligie over twee leringen gesproken n.l. de leer van het Oog en de leer van het Hart. De leer van het Oog is de intellectuele lering, de leer van het Hart de spirituele, ‘waar de kennis spontaan in je binnenste zal opborrelen.’

Met name in De Stem van de Stilte, een werkje dat bekendstaat als ‘Een Handboek voor een ethische benadering van het wezen mens’, worden deze twee paden besproken. Of: intellectuele kennis tegenover spirituele kennis.

Zodra we het leven benaderen met de focus op de verbondenheid van de drie instrumenten, zullen denken, voelen willen en handelen gedragen worden door een hartskwaliteit die zijn invloed heeft en doorwerkt op het dagelijks leven van onszelf, onze medemensen en uiteindelijk ‘het grotere geheel’.