Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen

14/05: De middenweg, een gulden pad

Een gulden middenweg betekent in onze dagelijkse benadering: niet te veel naar links of naar rechts buigen; niet teveel willen, maar ook niet te weinig doen; niet te hard van stapel lopen, maar ook niet in een hoekje blijven zitten; niet de moeilijkste, hobbeligste weg kiezen, maar  ook niet per sé de gebaande wegen met allerlei ingebouwde zekerheden.

Lees meer


28/05: De brug tussen hoger en lager manas

Er bestaat een ‘brug’ tussen hoger en lager denken, tussen het goddelijke Ego en de persoonlijke Ziel van de mens.

Het dient als communicatiemiddel tussen beide, en brengt al die persoonlijke indrukken en gedachten van de mens over van het lagere naar het hogere Ego; deze worden opgenomen en opgeslagen door de onsterfelijke entiteit. Alleen het edele, spirituele en goddelijke in de mens kan worden toegevoegd.

Theosofie leert ons dat we aan die brug moeten ‘bouwen’.

In de stem van de Stilte lezen we: "Want het verstand is als een spiegel, bij het weerkaatsen verzamelt het stof. Het heeft de zachte bries van Zielenwijsheid nodig om het stof van onze illusies weg te vegen. “