Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen

13/02: Bewustzijn en de menselijke ziel

We zijn allemaal ‘bewust’, dat weten we zeker.

We zijn de onscheidbare straal van het Universele Zelf:het Atma in onze zevenvoudige samenstelling. We zijn de Monade als éénheid, de monade Atma-Buddhi als dualiteit en Atma-Buddhi-Manas als triade.

 De Monade als Universele eenheid is zoals het Absolute: ondeelbaar, onveranderlijk, eeuwig, alomtegenwoordig.

In wezen is ons bewustzijn oneindig en eeuwig en manifesteert zich regelmatig in een eindige belichaming. Als het zelfbewustzijn hierin ontwaakt spreken we van de menselijke ziel. Die ziel zal zich via vele incarnaties terug moeten verenigen met zijn oorspronkelijk bewustzijn, plus de opgedane ervaring.


27/02: The sound of silence

Een vreemde, gekende titel. Iedereen kent de titel van de wereldberoemde hit van Simon en Garfunkel, The Sound of Silence. Daarin lijkt het alsof er een aanklacht wordt gericht naar de stilte, bijvoorbeeld: “En niemand durfde het geluid van stilte lastig te vallen”.
We gebruiken deze mooie titel om opnieuw aandacht op stilte te leggen. Want stilte en vooral beleving ervan zijn heel erg in, zelfs levensnood- zakelijk volgens sommige bronnen.

 

Lees meer