Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen

EVEN WAT STILLER…

Tijdens de zomer houden we geen voordrachten; sommigen van ons vliegen even uit maar we benutten de tijd ook om ons op de  activiteiten van het najaar voor te bereiden en blijven af en toe bijdragen plaatsen op onze website.

 

Theosofie leert ons wie we zijn, waarom we leven en wat de bedoeling is van dit hele proces. Daarom verzorgen we regelmatig voordrachten en studieklassen om deze leer zo veel mogelijk te verspreiden.

W.Q. Judge schreef dat nog nooit iemand tot de theosofie werd ‘bekeerd’ en dat is maar goed ook. Iedereen moet zelf bepalen wat belangrijk is in zijn/haar leven, hierover nadenken, mediteren en bepalen wat hij/zij hiermee wil doen.

De belangrijkste items waarover we in onze voordrachten en studieklassen praten zijn: reïncarnatie en karma, ethica, verantwoordelijkheid, mededogen, hoe te ijveren voor een socialere en meer rechtvaardige samenleving zonder onderscheid van ras, geloof, gender- geaardheid of wat dan ook.

 

Onze eerste voordracht van het nieuwe seizoen is op 11 september met de titel: ‘De diepte van het Zijn’.
Wil je op de hoogte blijven? Stuur ons een mailtje en iedere maand krijg  je onze ‘nieuwsflits’ met de laatste informatie.

 

We wensen iedereen een fijne, zonnige en inspirerende zomer.