De zielenreis van Hercules

Hercules is een mythische figuur uit de Griekse mythologie. Hij werd beroemd om zijn heldendaden, zijn enorme werk door de 12 werken die hij uitvoerde in opdracht van koning Eurystheus.

Hij was half goddelijke en half mens, zoon van oppergod Zeus.

Er zijn meerder verhalen beschreven over Hercules.

Ik zal spreken over Hercules door de zeven werken van de dierenriem.

Het feit dat academische en theologische godsdienst zijn aantrekkingskracht op de mensheid lijkt te verliezen, neemt niet weg dat de behoefte bij de mensheid naar geestelijke werkelijkheden groter lijkt dan ooit.

Deze empirische ervaring beleven we al langer, overal weigeren mensen nog blindelings te geloven.

Het bewustzijn van de mensheid neemt toe, al zou je dit niet zeggen aan de hand van wat we nu waarnemen in de wereld.

Het probleem van elke leraar is nu om nieuwe wegen te ontdekken om oude waarheden tot uitdrukking te brengen voor geestelijke ontwikkeling.

Hercules gaat door de 12 poorten van De Dierenriem en komt daar vele uitdagingen tegen.

Met zijn moedige karakter gaat hij deze weg bewandelen.

Zijn weg door de 12 poorten gaat over het overwinnen van zwakke karaktereigenschappen die zeker herkenbaar zullen zijn voor ons.

Het gaat over het verfijnen van zijn menszijn en ontdekken van zijn goddelijke kern.

De mensheid gaat van onwetendheid naar een hoger bewustzijn. Hercules laat ons dit pad zien.

Hercules door de tekens van de dierenriem laat ons zien hoe hij de verbinding met zijn ziel weer maakt.

 

Alice Warnders