De kracht van een ideaal

Wat is een ideaal? Een ideaal verwijst naar een persoon of een ding dat wordt beschouwd als het perfecte, een ideaal voorbeeld of rolmodel. Iets wat de perfectie evenaart.

We kunnen op elk gebied een ideaal vinden om na te volgen: ideale musici, kunstenaars, advocaten, zakenlieden, sportpersoonlijkheden, leiders, allen die uitmuntendheid vertonen op hun eigen gebied.

We beschouwen ze als ideale mensen. Vaak vormen zij het uitgangspunt van een ideale samenleving of een ideale natie. Idealen kunnen altruïstisch, maar kunnen ook egoïstisch zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan iemands fysieke streven naar de ideale maten, het mooiste gezicht, enzoverder en wat voor impact dit op mensen kan hebben. Een hele cosmetica-industrie is erdoor ontstaan. Een illusoir iets wordt tot de perfecte norm verheven.

Als mens hebben we allemaal idealen waarop we ons richten en die de motor, drijvende kracht achter ons streven en onze ontwikkeling staan. Dat kunnen we in onszelf ook zien. Groot is de complexiteit van de menselijke natuur. In ieder mens wonen tegengestelde neigingen die elkaar voortdurend tegenwerken en in tegengestelde richtingen trekken.

Dit resulteert in een innerlijk conflict, dat onophoudelijk woedt en moet voortduren totdat de mens zich bewust wordt van zijn grotere ZELF, dat ZELF dat de overhand heeft en alle andere belangen en verlangens daaraan ondergeschikt maakt. En dit weerspiegelt zich in de idealen die we hebben. Ook zij kunnen verschuiven van louter op het fysieke gericht zijn tot geestelijk van aard worden.

De mens is van dezelfde aard als het ideaal waarop zijn geloof is gevestigd, zegt Krishna in ‘De Bhagavad Gita’. De nobele taak van Theosofie is de morele evolutie van de mensheid te voeden door inspiratie, in plaats van te proberen deze van buitenaf op te leggen door dogmatisme en verering van extern gezag. Dit kan worden bereikt door de dynamische kracht van theosofische ideeën, als deze worden verspreid, overwogen en toegepast.

Een van die idealen zijn de Meesters van Wijsheid. Zij zijn volmaakte mensen geworden door training en ontwikkeling. Zij zijn het die het ideaal van het zich bewust worden van het ZELF, een innerlijke bron van broederschap, hebben ontwikkeld en daardoor vanuit die basis de mensheid kunnen dienen.