Avondklas

De ‘Toelichtingen op de Bhagavad Gîta’ geven ons een beter inzicht in de betekenis van dit prachtige epos (letterlijk: het Lied van de Heer) dat een onderdeel vormt van het zeer omvangrijke epische gedicht de Mahābhārata. 

Arjuna, die de mens voorstelt, krijgt onderricht van zijn leraar Krishna, het Hoger Zelf, en neemt ons mee op het strijdtoneel van zijn bestaan.
William Quan Judge schreef het eerste deel van de Toelichtingen op dit werk en Robert Crosbie het tweede. Een boeiende studie in de theosofische ethica. 

 

 

In het tweede deel van de avond bespreken we gezamenlijk Brieven die me hebben geholpen van William Q. Judge.

De ‘Brieven' bevatten een schat aan praktische informatie voor het dagelijks leven. Ze werden geschreven door Judge als antwoord op de vele vragen van Jasper Niemand (pseudoniem van Julia Campbell Ver Planck) over de studie van de theosofie en haar toepassing.

Zo doe je mee: Het enige wat je doet is enkele minuten voor aanvang inloggen op Zoomlink: Voordrachten en tudieklassen/overige woensdage/ Bhagavad Gita/Brieven Judge. Het wachtwoord is ‘brieven’

Werkwijze:

Er wordt getracht interactie tussen de studenten op gang te brengen waarbij we vragen van de vorige klas als uitgangspunt nemen. Die vragen worden in het laatste deel van de klas gezamenlijk geformuleerd.

Iedereen wordt uitgenodigd om tegen de volgende klas over de vragen na te denken, antwoorden te formuleren en elkaar aan te vullen. Probeer zoveel mogelijk zelf antwoorden te geven i.p.v. het voorlezen uit de literatuur. Na elke klas worden de vragen en verwijzingen per mail doorgestuurd.

We werken vraag per vraag. De eerste 30 à 35 minuten besteden we aan de antwoorden op de vragen. Daarna wordt er een stuk uit het boek gelezen en proberen we aan de hand daarvan nieuwe vragen te formuleren. Het geeft ieder de kans om zelf antwoorden te zoeken, andere theosofische werken te raadplegen, elkaars inzichten te delen. Belangrijke onderwijsprincipes zijn: ‘zelf doen’ en ‘van elkaar leren’