Avondklas

De ‘Toelichtingen op de Bhagavad Gîta’ geven ons een beter inzicht in de betekenis van dit prachtige epos (letterlijk: het Lied van de Heer) dat een onderdeel vormt van het zeer omvangrijke epische gedicht de Mahābhārata. 

Arjuna, die de mens voorstelt, krijgt onderricht van zijn leraar Krishna, het Hoger Zelf, en neemt ons mee op het strijdtoneel van zijn bestaan.
William Quan Judge schreef het eerste deel van de Toelichtingen op dit werk en Robert Crosbie het tweede. Een boeiende studie in de theosofische ethica.