Algemene vragen en antwoorden

Iedere eerste woensdag van de maand, van september t/m juni, organiseren we een
'Algemene vragen en antwoorden'-sessie.

 

Op deze avond is er de mogelijkheid om vragen te stellen die zullen worden beantwoord in het licht van de theosofie. 

Zoom link: 1e-wo GLT vraag&antwoord

Het wachtwoord is "vragen". 

 

U kunt uw vragen ook vooraf schriftelijk richten aan: etienneknapen@outlook.com

Graag deze uiterlijk de 16e van iedere maand inzenden, zodat deze kunnen worden gebundeld en voorbereid.