Nieuwsflits » Activiteiten » Voordrachten en Studiebijeenkomsten » Algemene vragen en antwoorden

Algemene vragen en antwoorden

Iedere eerste woensdag van de maand is het 'Algemene vragen en antwoorden'

Op deze avond is er de mogelijkheid om vragen te stellen die beantwoord zullen worden in het licht van de theosofie.

 

Zoom link: 1e-wo GLT vraag&antwoord

Het wachtwoord is "vragen".

 

U kan uw vragen ook vooraf schriftelijk richten aan: etienneknapen@outlook.com

Graag deze uiterlijk de 16e van iedere maand inzenden, zodat deze kunnen worden gebundeld en voorbereid.