Studiegroep Brabant

Vanaf 11 september 2023 (week 37) vervolgt Studiegroep Brabant te Etten-Leur weer haar tweewekelijkse bijeenkomsten op de maandagavond van de oneven weeknummers;
van 19.15 tot 20.45u. Toegang vanaf 19.00u.

We komen bijeen in de Baai, Lukaserf 2 te Etten-Leur. Graag vooraf aanmelden (zie onder) 

Het betreft bijeenkomsten van geïnteresseerden in de Oude Wijsheid waarbij we, door een uitwisseling van ideeën, proberen te onderzoeken hoe we de universele leringen kunnen toetsen en toepassen in ons dagelijks leven. 

Gezamenlijk wordt het volgende bestudeerd: Algemene Theosofische Basisleringen uit o.a. de 'Geheime Leer' van Helena Petrovna Blavatsky e.a.  

We continueren het werk waarmee we eerder zijn gestart: ' De Sleutel tot de Theosofie', van H.P. Blavatsky.
Dit boek is in vraag en antwoord opgesteld en we herkennen daarin vaak de vragen die ook in onszelf leven.

 

Vanaf 29 januari 2024 starten we ons tweede blokje met het boek Mens, schakel tussen hemel en aarde van Wim H. van Vledder, dat een filosofische inkijk geeft in de verbanden tussen religie en wetenschap, de Upanishaden en oude en moderne denkers vanuit het theosofisch gedachtegoed waarbij we de oorspronkelijke theosofie van H.P. Blavatsky en William Q. Judge als referentiekader zullen gebruiken.

Iedereen kan te allen tijde met deelname beginnen.

We sluiten de avonden steeds af met een beschouwelijk moment aan de hand van een praktisch-ethisch werk. Vanaf september vorig jaar is dat:
OVERPEINZINGEN - Marcus Aurelius Antoninus 

 

Er bestaan geen drempels om op elk willekeurig tijdstip te gaan deelnemen, en ieder moment is steeds geschikt om in te stromen! 

Behalve oprechte belangstelling zijn er geen voorwaarden voor deelname.

Serieuze interesse en de bereidwilligheid naar elkaar te luisteren en een open dialoog aan te gaan zijn de enige 'criteria'.

Iedereen is dan ook van harte welkom. 

Alle bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk.

I.v.m. de inrichting van het lokaal a.u.b. tijdig aanmelden via e-mail mariavohe@hotmail.com of telefoonnummer 076 503 4 503.