Beginpunt

U zult merken dat het voor ons mogelijk is een groot aantal feiten over de Meesters te weten te komen, d.w.z. over hun werkelijke aard, hun krachten, enz. De meeste mensen hebben, vanaf de dagen van H.P.B. tot op heden, geprobeerd Hen te begrijpen met behulp van hun gewoon redenerend denkvermogen, en de besten onder hen zijn er niet in geslaagd Hen te bevatten.

 

In ons stadium moeten Zij en hun werk worden begrepen. Het is meer een kwestie van hoger gevoel dan van filosofisch denken. Er zou meer verbeeldingskracht in onze gedachten moeten zitten. Onze studie geeft ons de basis voor onze reflectie. Op deze manier slaagde Judge waar Sinnett faalde. Probeer dus niet Hen te bereiken met het verstand maar, door studie en dienstbaarheid als basis te nemen, bereik je Hen met je hart. Volgehouden speuren op het pad van onderzoek, vriendelijke dienstbaarheid aan de zielen van je medemensen, nederigheid in zowel studie als dienstbaarheid, zal de Wijsheid spontaan in je doen ontspringen en je zult Hen kennen.

Lees het vierde hoofdstuk van de Gita. Ik zeg u: Devotie doet het; niets anders kan dat. Ik ben het met je eens: het beginpunt ligt in onszelf. Dus, vind het beginpunt in jezelf. In feite heb je dat beginpunt gevonden door deze waarheid te erkennen. De volgende stappen zijn in alle richtingen. Hoe nauwkeurig heb je de sleutel tot de stappen voorwaarts gevonden door Judge's Brieven die me hebben geholpen ter hand te nemen! Je kunt geen betere gids vinden dan die brieven, meestal geschreven aan Jasper Niemand die erin slaagde Hen via het hart te bereiken.

B.P. WADIA


The Theosophical Movement, January 1960, Vol 30, # 3, p 87.