Hulp

 Het is echt een goed teken dat onze studenten graag willen weten wat we moeten doen om de hulp en begeleiding van de Meesters te verdienen. Dit is van fundamenteel belang. Wat impliciet is in dit specifieke stukje instructie in de boodschap van H.P.B. wordt niet algemeen begrepen. Het uitgeven ervan heeft haar enorm veel gekost. Het bracht twijfel en spot, maar ze deed het en het is de meest vitale lering van haar filosofie. Als we zien wat het betekent, wordt de geaccepteerde volgorde van evolutie, van dierlijke wreedheid naar het huidige ‘verlichte tijdperk’, omgekeerd. Het bestaan van de Broederschap der Adepten; hun stille, geheime maar verreikende invloed; hun methode om de mensheid te helpen; de Guruparampara-keten; de vestiging van het Pad van Chelaschap - deze zijn niet alleen van academisch belang; ze zijn waardevol voor ons hier en nu en hebben een praktische invloed op de weinig ernstige manier waarop we omgaan met ons eigen geïncarneerde bestaan.

Over hoe de Meesters en de Nirmanakaya’s de mensheid helpen: Zij zijn kanalen van  het Allerhoogste, de Logos of het Woord. Elk van hen is een mantra die zich ontvouwt vanuit het ene ondeelbare Woord. Ideatie en verbeeldingskracht zijn een gecombineerd vermogen, dat geluid en kleur en getal-taal gebruikt, en hun gecreëerde gedachte-beelden, idee-idolen, gebouwd in en door akasha, worden geconcretiseerd totdat dit gebied van grove materie wordt aangeraakt.  

Zoals de lucht ademen wij dit allemaal in, maar onze sterfelijke en gebrekkige constitutie is niet in staat om meer van deze ozon in te ademen, vast te houden en te absorberen. Omdat dit zo is, hebben Zij de instelling van Goddelijke Incarnaties. Gebruikmakend van Hun kennis van tijdcycli, nemen Ze lichamen van vlees en bloed aan en dragen, zoals wij, sterfelijke gewaden. Ze onderwijzen, en Hun kennis wekt ons op uit de slaap van tamas en onwetend-heid, en we doen er ons voordeel mee. Het grootste voordeel is de toename van onze capaciteit om die Akasische ozon in te ademen en te absorberen.

Dan gaat ieder van ons van het algemene en universele naar het bijzondere en persoonlijke. Hier komt ons betreden van het Pad van Chelaship om de hoek kijken. Je bent op dit punt. Je bent meer van die ozon aan het inademen door studie en concentratie bij de toepassing ervan. De Genadige Goeroe creëert de innerlijke chela. De Goeroe gebruikt onze substanties en essenties en creëert door Zijn Kriyashakti een nieuw Wezen uit het oude nietige en sterfelijke zelf. Natuurlijk moeten we oefeningen van stilte en geheimhouding, ideatie en verbeelding, werk en waardering volgen - let op de drie paren. Het werk van de Meesters is voor de massa en dit werk leidt tot het werken met personen en persoonlijkheden die ‘luisteraars’ naar Hun Wijsheid en dienaren van de massa worden. Zij zijn Volmaakte Wezens; wij zijn aan het ‘worden’. Jij bent nu begonnen aan een transformatie. Moge je licht meer in je hersenen schijnen en door je ogen en handen en voeten stralen! Hart-elektriciteit manifesteert zich als persoonlijke straling of magnetisme. Dit is geen fictie; het is een feit. Zo begint er in de modder en het schuim van de aardse vijver een lotus te ontspruiten.

Wanneer de leerling klaar is, verschijnt de meester. Je bent jezelf aan het voorbereiden. Geheimhouding en stilte zijn belangrijke ingrediënten in het chela-leven. Hoe verberg je jezelf? Door "als niets te lijken in de ogen van de mensen." Je hoeft alleen maar door te gaan zoals je bezig bent en karma zal de deur openen. "Een Groot man is hij die het sterkst is in het uitoefenen van geduld," zegt Mahatma K.H. De Gezegenden helpen de toegewijde. Men weet misschien niet hoe hulp komt opdagen, maar die komt wel. Een hunkerend verlangen naar de Heiligen zal jou op een dag de glinstering van de Heren van het Licht brengen.

Maar om dat Licht waar te nemen en ervan te genieten moeten we de vonk van het Tathagata- Licht in ons hebben. Zie niet over het hoofd dat het mogelijk is om het denken te zuiveren en het hart te verheffen, zodat het Tathagata Licht nu en hier door ons kan worden ontstoken. Als we in onze wakkere uren bij Hun Leringen zijn, ze leren of ze uitdragen; als we in het gezelschap blijven van hen die van Hen houden en Hun zijn toegewijd, zullen we ons slapende en ons ziende leven transformeren en het verrijken. Het is in de Hal van Wijsheid, zegt De Stem van de Stilte, dat de Meester werkelijk kan worden gevonden. Het is dus in ons hartbewustzijn dat de invloed en de inspiratie zullen komen. Moge je daarin slagen en het  bereiken! Maak hun bestaan echt voor jou!

Door te elimineren wat niet over de Meesters gaat, door steeds meer te ontplooien wat wel over Hen gaat, komen we dichter bij Hen. Kunnen er Meesters zijn in onze woede? Nee. Daarom kan daarin ook geen ware toewijding zijn. Kunnen we Hun Stem horen als we boos zijn? Kunnen we dan het gezicht creëren om te visualiseren? Nee. Wel, dan kan daar geen devotie zijn. Maar, net als Buddhi, yagna, etc., is devotie ook tamasisch, rajasisch en sattvisch, en het is door het ontvouwen van sattvische devotie dat met de Meesters contact kan  worden gemaakt. Zuivere of sattvische toewijding dient te worden ontwikkeld door studie en reflectie. Toewijding is de moeder-waarde; het is sui generis in de mens. We kunnen beginnen steeds meer aan de Meesters te geven. Maar welke offers zijn voor Hen aanvaardbaar? Hoe het offer te brengen? Licht op het Pad heeft een aantal zeer waardevolle hints, hulpmiddelen en suggesties.

En weet je zeker dat je in je eigen innerlijk niet vertrouwd bent met je eerbiedwaardige Meester? Kennen we de krachten van het Zelf? Hoe weinig weten we van de Innerlijke Heerser en hoe veel van de persoonlijkheid, verdiept als we zijn in haar doen en laten! Het is de "gezegende stemming" (herinner je Wordsworth) die we moeten oproepen - de stemming van het Licht van het Ware. Het heilig gevoel van Bhakti wordt gebroken en verspreid in rajasische en tamasische toewijding. "Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard," en ook die schijnbaar verschrikkelijke uitroep van Jezus tot zijn moeder, "Vrouw, wat heb ik met u te maken?" dragen een diepe waarheid in zich van eenpuntigheid, van concentratie - iets dat we als een aangeboren idee meedragen. Het werd in ons geboren met het oplichten van Manas. Het is creatief. Jij - de persoonlijke jij - hebt de Meester misschien niet gezien of gehoord, maar probeer Hem en Hen te voelen - "de Meester die gij nog niet ziet, maar die gij voelt," zegt de Stem. Maar we moeten tegelijkertijd ook proberen de aanwezigheid van de Innerlijke God, de Hogere Manas, in ons te voelen. "Goeroe" is ook de term die door chelas wordt gebruikt voor de Innerlijke Heerser. Kennis van ons ware wezen en kennis van de Meesters gaan hand in hand.

B.P. WADIA


The Theosophical Movement, juni 1960, Vol 30, # 10, p 392-93.