Standvastigheid

Standvastigheid is een belangrijke kwaliteit. Ongetwijfeld zul je die cultiveren. Laat niets je verstoren. Houd de Meesters levend in je hart. Hun Leringen in je denkvermogen. Blijf dicht bij de Grote Ideeën die de belichaamde ziel voeden en zuiveren van alle droesem. Vreugde en depressie moeten en zullen komen zoals de hitte van mei en de kou van januari, maar wij zijn het die hitte en kou voelen; op zichzelf zijn hitte en kou natuurlijke omstandigheden op de juiste plaats; zo ook met vreugde en depressie en alle andere paren van tegenstellingen. Het allerbeste tegengif voor deze tegenstellingen is te vinden in het 12de Hoofdstuk van de Gita - talloze paren van tegenstellingen worden genoemd en door erbovenuit te stijgen ontstaat devotie, ware Bhakti. Standvastigheid is niet mogelijk zonder een zich verdiepende toewijding.

Bouw dus aan je innerlijk centrum. Wacht niet af. Studie en reflectie, zelfonderzoek en juiste voornemens die dagelijks overwogen worden, zullen dat centrum vormen. Ga zeker langzaam, maar benadruk "ga" niet "langzaam"! Leef in het innerlijke centrum, niet alleen in uren van studie en reflectie, maar probeer het zelfs wanneer je aan het eten bent, of klusjes doet. Ons voedsel voelt beter aan op de tong, onze potten en pannen schijnen helder door een eigen innerlijke uitstraling. Geloof me, het is waar dat we de uitstraling die inherent is aan elke persoon, elk object en elke gebeurtenis naar buiten kunnen en moeten brengen. Dit verrijkt het leven, maakt het goed en mooi en waar.

Steeds moeten we proberen te aanvaarden wat de tijd ons ook voorlegt - het zoete met het zure en zelfs het bittere. Het is heel vervelend wanneer kleinigheden het werk onderbreken, maar ook dat heeft zijn waarde; onze spirituele wil ontwikkelt zich als we standvastig en kalm blijven en in staat zijn om van de ene naar de andere zaak te gaan om een plicht uit te voeren en dan terug te keren naar de vorige. Spirituele wil vereist dit en leert ons terloops alle taken als waardevol te beschouwen en vanuit en door elk karma vervult het zichzelf. Geduld is een grote deugd en is overal nodig, bijna elk uur. Sta niet toe dat iets ergernis in je opwekt. Je bouwt een centrum in jezelf - een centrum van denken, voelen en willen in bewustheid.

Tenzij we de schok van duizenden uiterlijke invloeden kunnen weerstaan, zijn we geen pukka*- kerels! Dit is een zeer belangrijke oefening en ik weet dat we er een miljoen keer niet in slagen. Zorg dus goed voor het innerlijk centrum en laat je niet door dingen van de wijs brengen. Richt je aandacht voortdurend op de Meesters, de Grote Goeroes, die zo geduldig en vergevingsgezind zijn met ons persoonlijk en met het ras terwijl het door beschavingen heengaat. Toewijding aan de Gezegenden en Heiligen, die volmaakt zijn, moet worden ontwikkeld en Zij kijken met vreugde toe hoe wij onze kleine gebreken en zwakheden overwinnen. En zijn die echt klein? Dus vroomheid en geduld als vasthoudende krachten zijn essentieel. Er is psychische samenhang en niet alleen lichamelijke. In het laatste hoofdstuk van de Gita staat iets waardevols voor ons over samenhang en standvastigheid.

Ik vind het steeds noodzakelijker om vanbinnen te leven en het uiterlijke, inclusief het lichaam, op zijn juiste waarde te schatten. We laten ons teveel beïnvloeden door de buitenkant. "De wereld is te veel bij ons" - er staan goede dingen in Wordsworth**. We moeten greep krijgen op het innerlijk en er een gewoonte van maken om waarheid en zuiverheid als basis voor ons denken te nemen; van daaruit zien en waarderen we het grote uiterlijk. Dat zal onze vaste positie zijn en het doel moet zijn om rustig naar binnen te schouwen en daar voorbij waar het Zelf is. Meer en meer van deze praktijk lijkt noodzakelijk, niet alleen om te leven zoals het hoort, maar ook om te dienen zoals het hoort. We haken af en bijna elke vijf minuten moeten we onszelf opvangen en onszelf terugbrengen om de zoeker en de ziener in het hersen-denken te zijn.

Het enige wat je onder de huidige omstandigheden kunt doen, is vastberaden te zijn in je innerlijke positie – noch laag noch hoog gezeten en de ogen gericht op Hen. Studie en werk zijn niet alleen je redding en je bescherming; je kunt ook niets anders doen, zonder een vervelende val te maken die je zou verwonden.

Wees opgewekt en laat niets je afschrikken. Verzet je zonder je te verzetten. Jouw bijzondere omgeving biedt uitstekende mogelijkheden om Vairagya*** binnenin en grondigheid van buiten te ontwikkelen. Je voelt je mogelijk ‘onvolmaakt’ in je beoefening; is dat zo? In welke mate?

Perfectie is er niet, toegegeven; maar volharding is de maatstaf. Vairagya in het denken en in het hart, in de kleine zaken van ieder uur, zal je innerlijk centrum sterk maken en dan krachtig. Wereldse zaken zijn sterfelijk en zullen voorbijgaan, terwijl wij leren en groeien door geduld. Hogere zorgeloosheid, hoger geduld en hogere berusting zijn de ware wegen naar het Zelf, en voordat we het bereiken ontmoeten we de Meesters.

Er is een heldere kant aan elke duisternis. Elke nacht is donker, maar daarna wordt een nieuwe dag geboren. Als we er maar in slagen ons kalme centrum te behouden, zowel in ons denken als in ons hart! Beproevingen en moeilijkheden worden helpers als we maar denken aan hun doel in de menselijke evolutie. We onderschatten niet alleen de gaven van de natuur, maar herkennen ze ook niet als gaven. De gezegende kennis van Theosofie brengt ons in beweging, maar blijkt ook een troost en een kalmerende genade.  

Iedereen heeft een soort hartcocon waarin hij in een eigen wereld leeft en hij kent de echte buitenwereld vaak niet totdat de cocon is doorbroken en hij de echte wereld kan zien zoals die is, zonder sluiers van waan en illusie. Kennis doet dat, maar kennis is niet de uiteindelijke breker van dit omhulsel. De echte breker van de hartcocon is de opeenhoping van kennis en de aspiratie om die kennis te gebruiken uit liefde voor de mensheid.

Dat is waar toewijding, zelfs aan een paar mensen of een enkel individu, echte hulp betekent voor de aspirant. Dit idee is belangrijk en reëel, want de buitenste laag van het subtiele lichaam is heel hard, zoals het skelet van het fysieke lichaam en tenzij het wordt gekraakt en openbreekt, begint onze echte visie op de innerlijke werelden niet te functioneren.

                                                                                                                                            
B.P. WADIA


* -Pukka -  In het Hindi betekent pukka ‘echt, authentiek, origineel’

**          -William Wordsworth (7 April 1770 – 23 April 1850); Engels dichter, romantische periode 
***         -Vairagya Bevrijding van alle passie