Valkuilen en tests

Dit onderwerp van test, beproeving en verleiding is heel belangrijk. In Isis gaf HPB een belangrijke aanwijzing. Kijk naar deel II, p. 280: "Persoonlijke deugd zou geen aanspraak kunnen maken op verdienste, tenzij ze door de oven van verleiding is gegaan." Het wordt tijd dat je je in dit onderwerp verdiept voor persoonlijk zelfonderzoek en als voorbereiding op elke verleiding. Op dit moment zul je niet veel ernstigs vinden om je zorgen over te maken; maar ik geloof altijd dat je klaar moet zijn om de duivel te ontmoeten en "goedemorgen" te zeggen!  Daarom is het misschien goed voor je om HPB's artikel over Chela’s en Leken-Chela’s te lezen, vooral p. 5-7 van het boek Raja-Yoga. (Zie ook G.L.T.-tijdschrift THEOSOFIE, Chela’s en Lekenchela’s, JAARGANG 9, NUMMER 3 (n.v.d.r.) Ga dan naar Judge’s Toelichingen op de Gîta en lees tussen de regels door p. 27-30, over onze twee tegenstanders. Let op wat hij zegt over waarom en hoe anderen in onze omgeving ons aanvallen omdat we datgene bereiken waarvan ze weten dat het juist is, maar zelf niet in staat zijn het te bereiken. Dit heb je al ervaren en ervaar je momenteel. Let op je karmische verbindingen en psychische bezinksels die veroorzaken wat Judge een soort hitte noemt, een psychische aandoening. Een zeer fundamenteel aspect hiervan heeft te maken met onze theosofische affiniteiten. Meester KH verwijst op een plaats naar "de convergerende lijnen van karma" die ons naar deze Esoterische Beweging leiden. Crosbie's Friendly Philosopher verwoordt het op zijn gebruikelijke eenvoudige manier op p. 27 - de eerste alinea van Brief 10.

 Geloof me, het Pad van de aspirant heeft valkuilen om het ego op talloze manieren te strikken. Men kan nooit tot de allerhoogste toewijding komen tenzij men trouw blijft aan zijn Innerlijke Heerser en aan de neergelegde Lijnen. Natuurlijk zul je aangevallen en verleid worden, maar je ernst en oprechtheid zijn er om je te leiden. Je bereidt jezelf voor door in jezelf spiritueel uithoudingsvermogen te vergaren.

Als je rustig "de geschriften doorzoekt" in een uur van beproeving zul je er doorheen komen. Heb vertrouwen. Het is jouw goed karma dat je niet ambitieus bent en dat je persoonlijke ik niet in het openbaar wil schitteren. Langs welke specifieke lijn je aanval zal komen en in welke vorm, is onmogelijk voor ons om te bepalen; alleen de Meester weet het.

Het is goed dat je ernaar streeft jezelf voor te bereiden om standvastigheid te bereiken. Is er niet gezegd: "Laat hij die denkt dat hij staat, oppassen dat hij niet valt"? Juist dit gevoel, dat je op je hoede doet zijn, is een goed teken. Er zijn mensen die nooit denken dat ze op de proef worden gesteld!

Maak je geen zorgen over de toekomst. Maak gebruik van het heden; groei in kracht en uithoudingsvermogen; sticht vrede in jezelf en bewijs diensten aan de buitenwereld; vergroot je kennis; heb de mensheid lief door van sommige leden ervan te houden, maar dan wel in de ware zin van het woord - zo maak je jezelf onkwetsbaar.

Zoals het fysieke lichaam tot zijn volle lengte groeit, zo moet ook ons astrale lichaam tot zijn volle lengte groeien, wat geen perfectie betekent, maar wel het volledig tot zijn recht laten komen van al onze karmische mogelijkheden. Zodra dat gedaan is, verandert het creatieve Brahma-aspect en moeten we het Vishnu-aspect in stand houden.

Het spirituele uithoudingsvermogen, d.w.z. kennis en liefde, gebruiken en versterken. Dus je ziet, je moet groeien; je moet naar voren brengen wat sluimert. Door dit te doen zul je je natuurlijke, d.w.z. prakritische toetsen en beproevingen ontmoeten. Je hebt dus niets te vrezen, maar je moet waakzaam zijn. "Wie nederig is, hoeft geen val te vrezen", zegt The Pilgrim's Progress (heb je dat ooit gelezen? Een prachtig boek!). Je bent nederig en je werkt in het geheim en in stilte aan je leven. De door jou gekozen lijn stelt je in staat, vooral dankzij de G.L.T.-principes, om in stilte te dienen, om je toewijding in het geheim tevoorschijn te doen stromen. Ga zo door, beste neofiet. In de Beweging van de Grote Loge van Meesters zijn er altijd worstelingen en dus ook strijd. We moeten leren om grimmig vol te houden. Niet morgen maar vandaag:

Heer, voor morgen en zijn noden bid ik niet:

Bewaar mij, mijn God, voor de smet van de zonde, alleen voor vandaag;

Laat mij geen verkeerd of ijdel woord onnadenkend spreken:

Leg een zegel op mijn lippen, alleen voor vandaag.

 

 Dus werk door en kijk uit - vol vertrouwen, hoopvol en verban vrees. Je zult er doorheen komen.

Geloof en toewijding aan de Grote en Gezegende Heiligen betekenen dat we kracht en sereniteit van de geest ontvouwen. Onze gedachte aan en over hen houdt in dat we met hen omgaan, hoe indirect ook. Hen van tijd tot tijd vergeten, in de voorvallen van de dag en de gebeurtenissen die van uur tot uur plaatsvinden, betekent dat we in die mate zwak zijn. Maar we zullen worden beproefd. Beproevingen en tests moeten komen en later ook verleidingen.

Deze kracht van verleiding is een ander groot onderwerp. Alle beproevingen, tests en verleidingen hebben uiterlijke en innerlijke aspecten. "Grote Zifter” is de naam van de Hartdoctrine. Het ziftingsproces van karma neemt nieuwe aspecten aan wanneer de mens ernaar streeft een chela te zijn, studeert voor zelfverbetering en zegt: "Laat me beproefd worden." Onzelfzuchtigheid is de beschermer tegen verleiding en we moeten ons voornemen ons nooit te laten omverwerpen door twijfel of wanhoop.

Het beste is om waakzaam door te gaan, van uur tot uur, en niet bezorgd te zijn. Als je p. 69-70 van de Stem leest over dat elke mislukking een succes is, zul je inzien dat wij geen mislukking kennen. We zullen doorvechten. Moeder Natuur is vleesgeworden barmhartigheid en de Groten zijn de belichaming van Wijsheid. Onze dienst aan hen en hun Zaak zal door hen nooit vergeten worden. Dus ga door met geloof in de Innerlijke Heerser en in hen.

Mensen herkennen beproevingen en kansen niet wanneer ze komen. De voorbereidende stap is een juist begrip van karma. De wetenschappelijke en religieuze training van mensen gaat hard achteruit. Vooringenomenheid, vooroordelen en bijgeloof blijven bestaan. Zelfinductie wordt niet begrepen. Net als in alle andere dingen moet men ook hier bij zichzelf beginnen. Wij, ieder van ons, moeten leven zonder ons te laten afschrikken door onze beperkingen of door negatieve praatjes van vrienden en verwanten. We zijn nerveus over extra werk en vooral over een nieuwe verantwoordelijkheid.

We moeten er zeker van zijn dat de nieuwe lijn van activiteit zuiver is vanuit het oogpunt van de motivatie en onzelfzuchtig wordt uitgevoerd, zonder egoïstische bijbedoelingen Een goed begrip van karma zou ons van onze angsten bevrijden. Vooral aspiranten en praktiserende aspiranten zoals jij hoeven niet nerveus te zijn over de toekomst. Je bent op dit moment misschien niet in staat om te doen wat je zegt, maar je zegt het wel. Bevestiging in woorden heeft zijn eigen potentiële kracht.

Wanneer we onze gedachten onder woorden brengen, worden ze geobjectiveerd. We zien ze en er ontstaat een stimulans om te handelen. Kijk met een doordringende blik naar de definitie van de Shila-deugd.

Welnu, dit is je kans om een nederlaag onder ogen te zien, niet alleen gracieus op het uiterlijke vlak, maar om het kwaad ten goede te keren, ten voordele van je Ego. Er zit natuurlijk een les voor je in deze nederlaag of tegenslag en die leert dat de nederlaag in een overwinning moet veranderen. Zoek naar de werkelijke reden van deze gebeurtenis. Het is een neerslag en zal je werkelijk goed doen als je er rustig over nadenkt in het stille heiligdom van je eigen hart. Een grotere nederigheid zal geboren worden uit een onbewogen meditatie over deze nederlaag. Nederigheid is een grootse Shakti, en hoewel ik je nederlagen zeer betreur, hoop ik dat je je persoonlijkheid naar een diepere realisatie van de aard van deze Shakti zult leiden. Reken er altijd op dat de krachten van tests en proeven tussenbeide zullen komen. Doe je plicht, verhelder je bewustzijn, volhard in het voelen van toewijding aan de Heilige en Verlichte Heren, en de dingen zullen zeker slagen, ook al vertonen zich schijnbare mislukkingen.

Wees dus niet neerslachtig. Dit is de ervaring van Arjuna. Onthoud dat je jezelf voorbereidt op de Dienst van de Gezegende Meesters. Niets minder dan je allerbeste lichamelijke gezondheid, zuiverheid van geest, reinheid in gedrag, spirituele energie, moet op elk moment worden aangeboden. Meesters "proberen het beste van het slechtste te maken" en "we zeuren nooit over het onvermijdelijke." 

 

B.P. WADIA


The Theosophical Movement November 1960, Vol 31, # 2, p 73.