Vastberadenheid

Je dappere houding en je juiste vastberadenheid, evenals je verlangen om het juiste pad te betreden, voor welk doel je veel hebt opgeofferd, is een kracht die je lid maakt van een machtig gezelschap. Door zo'n vastberadenheid en opoffering stellen we onszelf als persoonlijkheid op de proef. Dit betekent dat er een nieuwe oriëntatie in je leven is; je bent op de brug die HPB Antaskarana noemde en die in het Zoroastrisme* de Chinvand-brug** wordt genoemd. Deze brug overspant de diepe wateren die deze scheiden van de occulte wereld.

Laatstgenoemde is de wereld van het Ego. De zuivering van de persoonlijkheid door het leven betekent voor haar de keerzijden ervan en deze produceren van nature irritatie, onbegrip, depressie, lijden en door dit alles –realisatie. Telkens transformeert pijn zichzelf in een vermogen - een spiritueel vermogen en produceert geleidelijk Helder Inzicht. Dit Heldere Inzicht heeft een dubbel aspect; het is niet alleen het inzicht van het Ego, maar het ziet de werelden door middel van verhelderde en gezuiverde emoties en gevoelens en ook gedachten en redeneringen. Daarom ziet het Ego geen kleuren - het ziet door middel van kleuren; het hoort geen geluiden - het hoort door middel van geluiden; dus alle kleuren en geluiden en hun vormen en gedaanten zijn slechts symbolen die zichzelf weven tot emblemen die het Ego volledig begrijpt.

Wat nu tests op het pad en beproevingen van de neofiet worden genoemd, zijn evengoed zelf veroorzaakt als de vastberadenheid die we tonen of de offers die we brengen. We zetten onszelf op het pad en daarmee versnellen we onze eigen tests en brengen we onze eigen beproevingen voort. Voor ons lijken deze tests en beproevingen buiten ons geworteld te zijn - maar dit is te wijten aan een verkeerd begrip van de wet van Karma. De wet werkt in ons en via ons op anderen; werkt in anderen en via         hen op ons. Denk hierover na en je zult enige verlichting krijgen. Om verder te gaan - zijnde wat je van jezelf hebt gemaakt door je nobele vastberadenheid en prachtige opoffering en staande op die Brug, moet je noodgedwongen je Kurukshetra° ontmoeten. Je bevindt je tussen de twee legers: de afgrond van de materiële wereld ligt achter je; je kunt proberen erin terug te lopen, wat gelijk zal zijn aan een jongen van zeven die probeert van zichzelf een kleuter van drie te maken; hij zal zichzelf alleen maar misvormen, zo niet vernietigen, want het is onmogelijk.

 

Nu je voorbij de afgrond bent, moet je bereid zijn om door de yoga van de wanhoop te gaan. Onthoud, alsjeblieft, het is niet de wanhoop van de wereld; het is een yoga; zie de titel van de eerste tweespraak van de Gita. Lees aandachtig die eerste verhandeling en onthoud dat Krishna het Ego is - je eigen ware Zelf - de wagenmenner die jou in het midden van de twee legers heeft geplaatst omdat jij, Arjuna, de reïncarnerende Zelf-persoonlijkheid, aan Krishna vroeg je daarheen te brengen.

 

Daarom moet je, zoals Arjuna, de legers overzien, en welke Arjuna heeft in al die miljoenen jaren niet zijn wapen neergegooid in de moedeloosheid veroorzaakt door dat eerste overzicht?

 

We zijn allemaal hetzelfde en als ik dit schrijf, dan is het om je eraan te herinneren dat Krishna dichtbij is – vandaag dichterbij dan vorig jaar, dichterbij dan je vriend ooit kan hopen te zijn, of wie of wat dan ook . We worden allemaal Krishna, we zijn Krishna. Maak jezelf daarom niet wijs dat je stemmingen iets speciaals afschuwelijks zijn. Daar schuilt een gevaar in. Ons subtiele Ahankara°° dringt zich op en als we geen bijzonder goed iemand kunnen zijn, dan willen we een bijzonder slecht iemand zijn. Zie je de persoonlijkheid - hoe die heimelijk naar voren komt? Denk er daarom aan niet meer te treuren om je fouten dan om je goede daden op te hemelen. Op naar de Brug, te midden van de twee legers, de activiteiten die we in de wereld van materie nastreefden volgen ons en overweldigen onze mars voorwaarts naar de wereld van de Geest.

 

Wees wijs in het leven - kijk niet achterom, noch ver weg naar de Gouden Eeuw, die nog moet komen. Doe wat het dichtste bij is als een echte krijger - ridderlijkheid, moed, liefde zijn onze deugden en het zwaard van kennis vernietigt twijfel, angst en de bindende beperkingen van materie.

 

Wat een lange, grootvaderlijke preek!

 

 

B.P. WADIA


De Theosofische Beweging, Januari 1961, Vol 31, # 3, p

 

*Het Zoroastrisme: is een Iranese religie. Een van de oudste geloofsovertuigingen. Het is gebaseerd op de leringen van de Avesta en de Iranese profeet Zoroaster.

 

**Chinvand-brug: is de overbrugging van de kant van de levenden naar de kant van de overledenen in het Zoroastrisme.

 

°Kurukshetra: het gebied waar de strijd in de Baghavad Gita plaats vond. Symbolisch wordt er ons lichaam mee bedoeld.

 

°°Ahankara: het gevoel van persoonlijkheid, het ik-gevoel