Nieuwsflits » Theosofie » Theosofie LEEFT

Theosofie LEEFT

Tijdens de voordracht van 26-09-2021 werd een oproep gedaan om ons een korte persoonlijke notitie te sturen waarin je vertelt waarom, of/en hoe Theosofie voor jou een levende draad in je dagelijks leven is.

Jouw bijdrage kun je sturen naar info@theosofieglt.be

Hierbij enkele bijdragen:


Alles wat leeft beweegt. Alles wat beweegt is aan verandering onderhevig. Zo ook ons begrip van wat theosofie betekent. De Wijsheid is onveranderlijk, maar ons inzicht ‘beweegt’.

Toen ik voor de eerste keer in de theosofische studieklas in Antwerpen binnenkwam op een woensdagavond in september, had ik onmiddellijk het gevoel dat ik thuiskwam. ‘Dit had ik altijd al geweten’. Toen las ik de eerste grondstelling over het Absolute en Ruimte en Beweging en daar begreep ik geen woord van. Stilaan en gedurende de vele jaren van studieklassen, voordrachten en gesprekken met andere theosofen, werden sommige begrippen duidelijker. Maar er komt geen einde aan de verdieping van ons begrip.

Theosofie leeft, theosofie beweegt.

De theosofische ethica werd dé leidraad in mijn dagelijks leven en dat paste helemaal in de periode waar wij toen als jongeren voor gingen: vrede, geen racisme, vrouwenrechten, respect voor de natuur, liefde, ‘make love not war’. Zoals het in de beginselverklaring staat: ‘de mensheid dienen zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, persoonlijke omstandigheden of richting’. Alhoewel het woord ‘dienen’ mij toen nogal ouderwets voorkwam, was het die welbepaalde zin die me heeft laten terugkomen de volgende woensdagavond.

Wat er in de loop der jaren bij mij zeker is ‘verdiept’ is de betekenis van innerlijke harmonie en het begrip verdraagzaamheid en mededogen.

We leven in een prachtige wereld, een natuur volledig in evenwicht, indien wij alles niet steeds zouden verstoren met onze zucht naar macht en geld. We zouden als mensheid al veel verder moeten staan. We hebben er tot hiertoe niet veel van gebakken! Dus alle hens aan dek voor het beter bewust worden van het Zelf en daardoor een dieper besef van Universele Broederschap.


Voor mij betekent theosofie dat ik een bevrijdende leidraad in mijn leven heb gevonden. Door deze esoterische filosofie heb ik begrepen dat mijn eigen kleine wereld vol onrust, kleine zorgen en dagelijkse problemen een door mij zelf gecreëerde werkelijkheid is. Theosofie heeft mij geleerd daarvan afstand te nemen en te beseffen dat wij leven in een groter geheel. Dit besef maakt dat ik beter kan relativeren.

Het grote universum, waarvan wij een klein onderdeel zijn, wordt geleid door hogere intelligente krachten. Wij hebben daarin een plek, die we door eerder zelf-opgebouwd karma hebben gekregen. Zodra wij dit inzien, accepteren wij onze plaats in dit grote geheel. Tegelijkertijd voelen we onze verantwoordelijkheid voor dit grote universum.

Theosofische leringen bieden hoop voor de toekomst. Na deze zeer materialistische periode (bol D) klimt de mensheid weer omhoog naar spirituelere niveaus. Als we dat in gedachten houden, kunnen we de huidige periode standvastig en vol vertrouwen doorleven.


Hoe wordt Theosofie levend in mezelf: In de literatuur worden we aangemaand ons zelf te leren kennen. Dat is een essentiële voorwaarde om tot kennis te komen. Dat is niet het uit je hoofd afhaspelen van de zevenvoudige samenstelling van de mens, maar werkelijk ervaren.

Door dieper in te gaan op de ethische werken ga je merken dat je jezelf leren kennen bestaat uit enerzijds afleren en anderzijds leren. Dit kan dankzij ruimte.
Ruimte schept mogelijkheden, de mogelijkheid om onszelf te leren kennen.

Ruimte is de beste manier om het Goddelijke in onszelf te ervaren. Het maakt mogelijk dat je kan kijken naar wat er in en buiten je is, dat je je ervan bewust wordt dat je ruimte en bewustzijn bent, en dat daarin zaken komen en gaan; dat je de dingen kan laten zijn. Ruimte is zo’n edel symbool dat het als niet bedreigend wordt ervaren maar juist als een levend iets. Het is het Goddelijke zoals zich dat in jouzelf en in elk ander wezen laat kennen.

Zonder ruimte zijn we namelijk niet in staat om waar te kunnen nemen, om die aspecten van bewustzijn die ik al even heb aangehaald te kunnen uitoefenen. Door ruimte te gebruiken in en rond jezelf wordt het mogelijk om daadwerkelijk te kijken, echt te luisteren, authentiek te worden. Je leert waaruit jij en elk ander mens, elk ander wezen bestaat nl. uit relatieve, voorbijgaande zaken zoals heftige emoties, vooronderstellingen, …. Er is heel wat in ons dat komt en gaat. Ook ons lichaam, zoals we dat ervaren, komt en gaat. Daarnaast bestaat ons zelf ook uit absolute zaken zoals het gevoel ‘ik ben’ of ‘ik kan waarnemen’, ‘ik kan de ander laten zijn zoals hij of zij is’ en ik word er niet groter of kleiner door. Het ware IK wordt niet geraakt.. Ruimte gebruiken we dagelijks, het is een deel van ons leven en maakt het Goddelijke, dat waarnaar de Theosofie verwijst, een wezenlijk deel van ons Zelf. Dat deel waarnaar we elk moment van elke dag kunnen terugkeren. Het schept vreugde, de vreugde van je Zelf te kunnen zijn en dankzij dat Zelf er voor anderen te zijn.


Woorden en lezingen op een louter conceptueel niveau volstaan niet. Wat een spreker doet vanaf het moment dat hij of zij het podium verlaat, is wat echt telt. Alleen studie om meer intellectuele kennis te vergaren is onvoldoende. Het citeren van Boeddha, de Bhagavad Gita of H.P. Blavatsky heeft geen betekenis als men niet bereid is deze citaten waar te maken, of tenminste een serieuze poging daartoe te doen.  Het schrijven van indrukwekkende artikelen, met veel voetnoten en ontelbare verwijzingen, heeft geen waarde als de daden niet overeenstemmen met de beweringen. 


Assimilatie van de theosofische leer verandert onze kijk, verbreedt die, maakt die vollediger, wat resulteert in een bredere kijk op het leven en op het leiden van een vollediger leven.


Theosofie is een woord, een doctrine en een manier van leven. Als woord betekent het eenvoudig ‘wijsheid van de Goden’, of ‘goddelijke wijsheid’. Als doctrine biedt theosofie een unieke hoeveelheid kennis die, wanneer zij wordt bestudeerd en begrepen, ons helpt bij het begrijpen van het universum en van onze plaats daarin. Theosofie als woord en als leer zijn echter leeg tenzij zij worden geleefd, tenzij Theosofie voor de student een manier van leven is.


Theosofie is wijsheid die niet louter kennis is. Het is het soort kennis dat tot uitdrukking komt in juist handelen. Actie omvat niet alleen fysieke actie, maar denken, leven; in feite elke beweging van bewustzijn in ieder mens. Het ontdekken van wijsheid is daarom niets anders dan het regenereren van jezelf."


Hoewel het zelden het onderwerp is van nachtelijke nieuwsberichten, werken overal waar wij kijken groepen en individuen belangeloos aan het verlichten van menselijk en dierlijk lijden, aan het vestigen van een functionele broederschap van de mensheid, aan het begrijpen en cultiveren van onze diepste innerlijke hulpbronnen, en aan het overbruggen van de kloof tussen religies. Hoewel zulk werk misschien niet Theosofie wordt genoemd, zijn er in elk land groepen die langs deze centrale Theosofische lijnen werken.