Wat gebeurt er als wij de ademhaling gaan sturen? Blijft onze ademhaling dan in overeenstemming met de Universele Ademhaling? Wat in eerste instantie goed kan lijken en voordeel biedt, kan op den duur juist onwelkome gevolgen met zich meebrengen. Bezitten wij de kennis om daar een juist oordeel over te vellen? 
  

De ademhaling wordt bepaald door hoe je denkt, hoe je voelt en hoe je handelt. Door zuivere gedachten, edele gevoelens en liefdevolle daden deel je in de ritmische en harmonische ademhaling van het Universum, zonder dat je daarvoor een methode hoeft te volgen.

Wanneer je bewust naar je ademhaling gaat, kun je die dan laten zijn, zoals die is, en voelen dat je in harmonie of in disharmonie bent met jezelf en je omgeving? Alleen door het gewaarzijn van de disharmonie, zonder zelf iets daartegen te ondernemen, kan het verstoorde evenwicht hersteld worden.

Door een ademhalingstechniek toe te passen forceren wij de ademhaling. Een verkrampte en geforceerde ademhaling geeft aan hoe verkrampt en geforceerd we in het leven staan en hoe we niet durven vertrouwen op het goddelijke in ons. De juiste levenshouding, die we kunnen verwerven door kennis en geloof in het goddelijke, zorgt vanzelf voor de juiste ademhaling.