De 10 hoofdpunten uit "Isis Ontsluierd"

‘Isis Ontsluierd’ verscheen in 1877. Dit boek geschreven door H.P.Blavatsky ging vooraf aan haar hoofdwerk: De Geheime Leer (1888).

 

In deel II van ‘Isis’ (Eng. pagina 587) zegt HPB:
“Om de beginselen van de natuurwetten te begrijpen die bij de verschillende verschijnselen die hierna worden beschreven een rol spelen, dient de lezer de grondstellingen van de oosterse filosofie die we één voor één hebben toegelicht, in gedachten te houden.”

 

Vervolgens somt ze 10 belangrijke punten op. In het kort geformuleerd komen ze hierop neer:

1-Wonderen bestaan niet; alles wat gebeurt is het resultaat van steeds werkende wetmatigheden. Er zijn wetten die wij nu niet meer kennen.

2-De natuur bestaat niet alleen uit de voor ons zichtbare, fysieke natuur maar er is zoiets als een onzichtbare innerlijke natuur die leven geeft aan de uiterlijke.

3-Dat is ook zo voor de mens. We spreken van de fysieke mens, de astrale mens en de onsterfelijke geest. Deze drievoudige indeling houdt de zevenvoudige in, die dan later in de Geheime Leer wordt toegelicht.

4-Er bestaan natuurkrachten die door de menselijke geest kunnen worden beheerst. Dit noemen we magie. Magie is toepassing van een verder gevorderde wetenschappelijke kennis.

5-Magische krachten kunnen worden misbruikt of ten goede worden toegepast.

6-Een medium is het tegenovergestelde van een Adept. Deze laatste beheerst de natuurkrachten door zijn sterke wil.

7-De aarde wordt omringd door het astrale licht. Daarin wordt alles opgetekend wat was, is of ooit nog zal zijn.

8-Bij sommige volkeren komt mediumschap meer voor waardoor er bij hen veel overleveringen zijn te vinden van wonderverschijnselen.

9-De astrale vorm van de mens kan uittreden uit de fysieke.

10-Er is een gemeenschappelijk, leven-scheppend beginsel dat alles doordringt en de mens met een volmaakte wil kan dit beheersen.

 

Door praktische kennis van de natuurkrachten kan hij zo vruchtbaar samenwerken met de natuur.