Desiderata

Desiderata*


De tekst was onbekend tijdens het leven van Max Ehrmann. Na zijn dood vond zijn vrouw het geschrift en heeft dit in 1948 laten publiceren. In 1956 werd de inhoud gebruikt door de dominee van St. Pauls' Church in Baltimore, Maryland. Hij kreeg het manuscript in handen zonder de naam van de auteur. Hij vermeldde de naam van de kerk eronder en het jaartal 1692, het jaar waarop de kerk werd gesticht.

Daardoor ontstond verwarring, omdat men dacht dat de inhoud mogelijk afkomstig was van een onbekende monnik uit de 17e eeuw. Het gedicht werd bij het grote publiek bekend nadat het in 1965 op het doodsbed van de politicus Adlai Stevenson werd gevonden Deze wilde de tekst gebruiken voor zijn kerstkaarten.

De Desiderata werd vaak op posters verspreid met de toevoeging dat het werk was gevonden in de Saint Paul's Church van Baltimore (1692). Dit heeft verder bijgedragen aan het misverstand omtrent de herkomst van de woorden van Max Ehrmann.
Ehrmann schreef veel over spirituele zaken en dat geldt ook voor de Desiderata. Het is een instructie om goed en zinvol te leven.

 

 

 

 

 

 

*Latijn voor ‘dingen waarnaar verlangd wordt’, is een gedicht in proza uit 1927 van de Amerikaanse schrijver Max Ehrmann (1872–1945).


Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk welk een vrede in stilte kan heersen.

Sta op goede voet met andere mensen zonder jezelf geweld aan te doen.

Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.

Wanneer jij je met anderen vergelijkt zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.

Geniet zowel van wat je bereikt als van je plannen.

Blijf belangstelling houden voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in de veranderlijke fortuin van de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog.
Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf.

Veins vooral geen genegenheid.

Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid is zij eeuwig als het gras.

Volg de loop der jaren met gratie; verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

Kweek geestkracht om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met spookbeelden.

Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.

Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren.

Je hebt het recht hier te zijn en al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.

Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn.

Houdt vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen, is dit nog steeds een prachtige wereld.

Wees voorzichtig.

Streef naar geluk.