Groot mededogen is als de hemel, omdat het alle levende wezens omvat; groot mededogen is als de aarde, omdat het alle leringen voortbrengt; groot mededogen maakt het mogelijk de boeddhanatuur te zien, door eerst de werkelijke kennis te verhelderen ter wille van anderen.

Groot mededogen maakt het mogelijk om onwrikbare barrières te doorbreken, door de diepgaande leringen meer en meer te doorgronden ter wille van anderen. Groot mededogen maakt het mogelijk om door te dringen tot het transcendente, door voor anderen te zoeken naar een leven aan gene zijde.

Groot mededogen kan een krachtige toepassing ontwikkelen, door op dit pad te streven in het belang van anderen. Groot mededogen kan onverschrokkenheid activeren, door een krachtige wil in leven te houden ter wille van anderen. Groot mededogen maakt het mogelijk om voorbij regressie te geraken, omdat de geest tot rust komt in het belang van anderen.

Groot mededogen kan brede geleerdheid voortbrengen, door alles te bestuderen in het belang van anderen. Groot mededogen kan eruditie voortbrengen, door diepe deductie van de principes der dingen ter wille van anderen.

Groot mededogen kan zegeningen voortbrengen, door altijd met oplossingen voor anderen te komen. Groot mededogen kan kwellingen uitroeien, door lichaam, leven en goederen voor anderen op te offeren. Groot mededogen kan hoogmoed uitroeien, door welwillend voor anderen te handelen. Groot mededogen maakt onthechting van roem en winst mogelijk, door alles op waarheid te baseren ter wille van anderen.

Groot mededogen maakt het mogelijk het rijk van de werkelijkheid binnen te treden, omdat het nergens heen gaat waar het niet heen gaat in het belang van anderen.

 

De deugden van groot mededogen zijn oneindig; men zou er eindeloos over kunnen uitweiden zonder ze uit te putten, maar het komt hierop neer: Wie groot mededogen heeft, kan alle hindernissen uitroeien die veroorzaakt zijn door daden uit het verleden en kan alle deugden vervullen; er is geen principe dat niet begrepen kan worden, geen pad dat niet beoefend kan worden, geen kennis die niet bereikt kan worden, geen deugd die niet ontwikkeld kan worden. Net zoals je, als je de harten van mensen wilt winnen, eerst hun kinderen liefhebt, beschouwen de Boeddha's en bodhisattva's alle levende wezens als hun kinderen, dus als je alle levende wezens gelijkelijk liefhebt, zullen alle Boeddha's bewogen zijn om te antwoorden.

 

Zenmaster Torei, Great Compassion