Karmische Aspecten

Als we oppervlakkig kijken naar de lering van karma, de wetmatigheid die omschreven wordt als de ‘wet van oorzaak en gevolg’, lijkt die gemakkelijk te begrijpen.

Door er diverse aspecten van te belichten uit de theosofische literatuur, spirituele stromingen en filosofieën hopen we een beter inzicht te krijgen in hoe veelomvattend deze lering is.


Gedachten over karma

‘Wat ge zaait zult ge oogsten’ is een heel bekende spreuk en de logica zelf. Als je aardappelen hebt gepoot zullen er geen aardbeien tevoorschijn komen. Dit kunnen we allemaal begrijpen. Sommige gevolgen van daden komen onmiddellijk. Ik heb te veel gegeten, ik word ziek. Dan beseffen we dat we dit helemaal aan onszelf te wijten hebben.

Het wordt moeilijker als we het hebben over gevolgen die we krijgen uit dingen die we hebben gedaan in een vorig leven. Karma uit vorige incarnaties. Dan zien we geen enkel verband en ook dat is logisch.

Daarom is het belangrijk na te denken wat de wet van Karma voor ons als mens betekent. Beseffen dat het leven dat we nu leiden een gevolg is van keuzes die we in een vorig bestaan hebben gemaakt, zal leiden tot een beter begrip van wat ons overkomt.

 

Iedere ‘handeling’ alles wat we doen, denken en voelen is een deel van ons en blijft onverbrekelijk met ons verbonden.

 

Wat we meemaken aan prettige en droevige momenten zijn gevolgen van vroegere oorzaken en we zetten ook weer nieuwe oorzaken in beweging.

Elke handeling bevat het verleden, het heden en de toekomst in zich.

 

Het moet bovendien duidelijk zijn dat er niet alleen een verband bestaat tussen de oorzaak en het gevolg, maar dat er ook een verband moet zijn tussen de oorzaak en het individu dat het gevolg ondergaat. Als dit niet zo was, dan zou een mens het gevolg van de handelingen van een ander oogsten, wat onlogisch en onrechtvaardig zou zijn.. In feite betreft het dus ons eigen handelen.

Misschien lijkt het eerst alsof niets fatalistischer is dan de wet van Karma, het noodlot dat ons treft en waar we niets aan kunnen doen. Maar dit klopt niet. Karma is dynamisch en wordt op ieder moment beïnvloed.  

We worden geboren in een familie, een stad een land, een volk. We zijn met die groep verbonden en ondergaan gebeurtenissen in die groep. Denk momenteel aan de oorlog in Oekraïne. Dit is het karma van een volk, wat niet betekent dat het zo ver had moeten komen. Sommige gevolgen zijn onvermijdelijk, maar er moet alles aan gedaan worden om oorlogen en onmetelijk menselijk lijden te voorkomen.

Karma handelt niet, karma denkt niet, karma IS. Een altijd werkzame Wet, zonder uitzondering want er zijn geen ‘achterpoortjes’. We oogsten echt wel wat we ooit hebben gezaaid. Als we dit bestuderen en begrijpen gaan we zeker op een andere manier om met wat er gebeurt in ons leven en dat van onze medemensen.


Verleden - Heden - Toekomst

Karma wordt veroorzaakt en ondergaan door de oorspronkelijke dader en niet anders.

Wanneer een mens zijn innerlijke wereld verandert, verandert zijn uiterlijke wereld ook.

De drie Moirai van Nemesis, de drie Parcae van de Romeinen, de drie Nornen - 'fluisteraarsters' - van de Edda’s en de drie heksen die de toekomst aan Macbeth voorspellen figureren allen als de drie schikgodinnen - 'spiritistische vertelsters van geheimen' - en zij symboliseren de drie opzichten die karma verklaren:

• Verleden. Wij zullen alle ervaringen aantrekken die noodzakelijk zijn om alle over meerdere mensenlevens opgebouwde onevenwichtigheden binnen onze vier persoonlijke voertuigen, die de expressie van de Ene Wil in ons hinderen, te vereffenen met de kosmische Harmonie, de Gerechtigheid.
Dus onze persoonlijke grondtoon trekt bepaalde ervaringen aan.

• Heden. Wij scheppen ons leven voortdurend. De patronen waaraan ons persoonlijke bewustzijn uit gewoonte vasthoudt manifesteren zich als de huidige omstandigheden in de uiterlijke wereld.

• Toekomst. De patronen, die door onze scheppende verbeeldingskracht bewust en onbewust worden gemaakt, zullen afhankelijk van hun complexiteit meer dan een mensenleven in beslag nemen om hun evenwicht met de kosmische Harmonie, de Gerechtigheid, te bereiken.
De adept schept deze patronen bewust, andere mensen scheppen ze onbewust.


Karmische aspecten

Deze wet -Karma-, of die nu bewust of onbewust werkt, maakt niet dat iets of iemand wordt voorbeschikt.

Ze bestaat werkelijk van en in eeuwigheid, want ze is de eeuwigheid zelf; en omdat geen handeling kan samenvallen met de eeuwigheid, kan men niet zeggen dat ze handelt, want ze is de handeling zelf.

Iemand verdrinkt niet door de golf, maar door de persoonlijke daad van deze ongelukkige, die weloverwogen handelt en zich blootstelt aan de onpersoonlijke werking van de wetten die de bewegingen van de oceaan beheersen. Karma schept niets, en beraamt niet. De mens maakt plannen en schept oorzaken, en de karmische wet past de gevolgen erbij aan.

Deze aanpassing is geen handeling maar universele harmonie, die steeds ertoe neigt om naar de oorspronkelijke toestand terug te keren, zoals een tak die te sterk wordt neergebogen, met overeenkomstige kracht terugspringt. Als de arm die probeerde deze uit de natuurlijke stand te buigen, wordt ontwricht, moeten we dan zeggen dat de tak onze arm brak, of dat onze eigen dwaasheid ons dit ongeluk heeft bezorgd?

Vrij naar: Geheime Leer II (Eng.)pag. 305


Gelukkig zijn.

Er zijn vier Indiaanse spiritualiteitswetten die zeggen dat in het leven niets gebeurt zonder reden!!

Als je daarvan uitgaat, is het heel gemakkelijk te hanteren en kijk je vol vertrouwen naar wat er gebeurt. Dankbaar voor wat er was en blij voor wat er gaat gebeuren.

De eerste wet zegt:

“De persoon die je ontmoet is de juiste”

Dat wil zeggen, niemand komt per ongeluk in ons leven, alle mensen om ons heen die met ons omgaan, staan voor iets; hetzij om ons te onderwijzen of om ons in onze situatie te helpen.

De tweede wet zegt:

“Wat er gebeurt, is het enige dat kan gebeuren”

Niets, maar absoluut niets van wat er met ons gebeurt, had anders kunnen zijn. Zelfs niet het meest onbeduidende detail. Er is gewoon niet zoiets als: “Als ik het anders had gedaan…….zou het anders zijn geweest…” Nee, wat er gebeurt, is het enige dat kan gebeuren, zodat we onze lessen kunnen leren om vooruit te komen.
Alles, ja elke situatie die ons in het leven overkomt, is absoluut perfect, zelfs als onze mind ons ego weerstaat en het niet wil accepteren.

De derde wet zegt:

“Elk moment waarop iets begint is het juiste moment”

Alles begint op het juiste moment, niet te vroeg of niet te laat. Wanneer we klaar zijn voor iets nieuws in ons leven, is het er al om te beginnen.

De vierde wet zegt:

“Wat voorbij is, is voorbij”

Zo eenvoudig is het. Wanneer iets in ons leven eindigt, dient het onze ontwikkeling. Daarom is het beter om los te laten en vooruit te gaan, vanuit de ervaringen die nu zijn opgedaan.

Misschien is het geen toeval dat je dit leest. Als deze tekst je vandaag aanspreekt, komt dat omdat je aan de voorwaarden voldoet en begrijpt dat geen enkele regendruppel ergens ter wereld per ongeluk op een verkeerde plaats valt.

Laat het goed gaan….

Heb lief met je hele wezen….

Gelukkig zijn zonder einde….

“Elke dag is een gelukkige, gelukkige dag”

Uit een ANONIEME BRON

Commentaar: in theosofie spreken we wel van de vrije wil. Maar om die te gebruiken moeten we ons heel bewust zijn van wat we doen en welke keuzes we willen maken. Meestal gaan we mee met de stroom en kiezen we niet echt. Als de tekst zegt: “niets had anders kunnen zijn”, willen we dat wel nuanceren. Als je écht bewust en met kennis van zaken kan kiezen, zijn er meestal wel meer mogelijkheden. Maar welke weg je ook neemt, iedere weg maakt deel uit van je karma. Als je deze keer de linker kiest, zal de rechter waarschijnlijk een volgende keer aan de beurt zijn.