Theosofie in de praktijk

Theosofie is niet alleen een stel leringen die we technisch bestuderen.
Het dient iets praktisch te worden, toepasbaar door het hele leven heen.

Alleen iets lezen over naastenliefde, ethiek, tolerantie, broederschap en liefde is verspilde moeite als we daar in ons dagelijks leven niets mee doen en gewoon onze eigen gang gaan; onze persoonlijke voorkeur en afkeer volgen.

Het veroordelen van onze omgeving en wijzen op andermans tekortkomingen doet denken aan een uitspraak van een groot leraar:

“Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je medemens, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?”

Zodra Theosofie vaste voet heeft gekregen in ons denken, ervaren we dat als troostend en bemoedigend. We kunnen dan in vertrouwen zeggen: ‘Ook dit gaat voorbij…’

De leer van Karma geeft ons de mogelijkheid om alles wat in dit of een vorig leven is misgelopen weer in evenwicht te brengen. Karma betekent niet alleen dat je ‘zaait wat je oogst’ ten kwade, maar ook ten goede.

We voelen aan dat we bezig zijn om ons ‘eigen lot’ in handen te nemen. Vervelende gebeurtenissen of personen die we tegenkomen, dienen als kansen om iets te leren of een oude onbalans recht te trekken.

De leer van reïncarnatie geeft ons die mogelijkheden; we ontmoeten vroegere vrienden en tegenstanders waarmee we ons pad nu weer verderzetten.

Als we daarbij ethisch te werk gaan, simpelweg ons eigen stukje allemaal zo goed en eerlijk mogelijk invullen, zal dat goede vruchten afwerpen.