Wegens Corona gaan onze voordrachten online door. Meer info onder "Activiteiten".

Oceaanklas

Begindatum 6 september.

Verdere data voor seizoen 2021 - 2022:

20 september, 4 en 18 oktober, 1 november: geen klas (wegens feestdag in België ), 15 en 29 november, 13 december - 27 december: geen klas - kerstvakantie;
2022:  10 en 24 januari ,  7 en 21 februari, 7 en 21 maart, 4 april -18 april geen klas (wegens paasmaandag), 2, 16 en 30 mei.

 

Het enige wat je moet doen is enkele minuten voor aanvang inloggen op:

Zoom link : Studieklas: Oceaan van Theosofie, W.Q.Judge

 

We gebruiken het boek.

Er is een online versie en blijkbaar is er met vorige edities niet zo veel veranderd.

https://www.theosofie.net/onlineliteratuur/oceaan/index.html

 

 Werkwijze:

Er wordt getracht interactie tussen de studenten op gang te brengen waarbij we  vragen van de vorige klas als uitgangspunt nemen. Die vragen worden in laatste deel  van de klas geformuleerd.

 

Iedereen wordt uitgenodigd om tegen de volgende klas over de vragen na te denken, antwoorden te formuleren en elkaar aan te vullen, ... Probeer zelf antwoorden te geven ipv het voorlezen uit de literatuur. Bij online klassen is dit niet aan te raden. Na elke klas worden de vragen en verwijzingen per mail doorgestuurd.

 

We werken vraag per vraag.  Het eerste 45 minuten besteden we dan aan de antwoorden op de vragen. Daarna wordt er een stuk uit het boek gelezen en proberen we aan de hand daarvan vragen te formuleren. Het geeft ieder de kans om zelf antwoorden te zoeken, andere theosofische werken te raadplegen, elkaars inzichten te delen. Belangrijke onderwijsprincipes zijn: "zelf doen" en "van elkaar leren"