Nieuwsflits » Voordracht 1

Witte lotusdag

8 mei is de dag die in theosofische kringen wereldwijd wordt herdacht  omdat het de datum was waarop Helena Petrovna Blavatsky haar sterfelijk omhulsel aflegde; een dag die bekend staat als ‘Witte Lotusdag’.
Het aardse gebied mogen verlaten, wordt gezien als een bevrijding voor het Ego en als een reden om dat feit in dankbare herinnering te gedenken.

Haar vriend en medeoprichter W.Q. Judge zei daarover: Onze oude vriendin en medearbeider is dus slechts voor een korte tijd uit het zicht verdwenen, maar heeft het werk dat zoveel jaren geleden is begonnen niet opgegeven - de verheffing van de mensheid, de vernietiging van de ketenen die de menselijke geest tot slaaf maken.

Zij is (in Londen) heengegaan van een lichaam dat versleten was door onbaatzuchtig werk voor het welzijn van niet alleen de weinigen van onze eeuw, maar ook van de velen in de eeuwen die zullen komen.

Dat zij altijd wist wat de wereld zou doen aan laster en misbruik weet ik ook, want in 1875 vertelde ze mij dat ze toen begon aan een werk dat haar onverdiend laster, onverbiddelijke kwaadaardigheid, onophoudelijk onbegrip, onophoudelijk werk en geen wereldse beloning zou opleveren.
Maar ondanks dit alles droeg haar leeuwenhart haar voort.

Hoe ze de eigenschappen van de leeuw in haar werk heeft vormgegeven en hoe haar leven zich heeft ontwikkeld, belichten we tijdens deze voordracht.