Arabische Mystiek

De geest Ahu (hoger manas) en de ziel Anavs (de psyche) leveren voortdurend strijd om het hart Kalp. Het hart is het centrum van de mens, het centrale orgaan van de ziel, dat overeenkomt met het vitale centrum van het fysieke lichaam.

Het hart is als het ware het punt, waar de verticale geest en de horizontale psyche met elkaar snijden. Het is daar, waar de knoop van ons innerlijk wezen ligt en de geest (hoger manas) en de ziel (de psyche) strijden om dat hart te hebben.

De psyche beschouwt zich als autonoom. De psyche denkt, dat ze zelfstandig is en onafhankelijk. Dat is haar tendens en daarom wil ze bezitten en tot zich trekken. Dat doet ze door sluiers te werpen over het hart. Wanneer in deze strijd tussen de geest en de ziel de psyche (in dit verband) het haalt, dan wordt het hart versluierd, maar wanneer de geest de strijd wint, de overwinning op de psyche behaalt, verandert het hart zich in de geest.

Daardoor wordt de ziel veranderd want zij wordt dan doordrongen van het geestelijk licht, wat zich in haar verspreidt. En dan blijkt een zeer mysterieus iets. Dan blijkt, dat het hart het tabernakel is van het goddelijk mysterie.